Periférie

Alternatívne sú označované aj ako pomocné zariadenia. Sú to hardvérové vstupné zariadenia alebo výstupné zariadenia, ktoré dodávajú počítaču dodatočnú funkčnosť. Periférne zariadenia však nie sú pre počítač nevyhnutné na vykonávanie jeho základných úloh. Ale môžu slúžiť na rozšírenie možností pre používateľa. Z každodenného života určite poznáte mnoho periférnych zariadení a ani si to neuvedomujete. Nižšie si uvedieme tie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú a používajú v domácnostiach (pikalaina heti Suomessa – alfalainaa.fi). Digitálny fotoaparát je hardvérové ​​zariadenie, ktoré fotografuje ako bežný fotoaparát, ale ukladá obrázok ako dáta namiesto tlače na klasický film. Mnohé digitálne fotoaparáty sú schopné zaznamenávať okrem fotografovania aj video. Klávesnica počítača je jedným z primárnych vstupných zariadení používaných v práci s počítačom, ktorá vyzerá podobne ako tá, využívaná kedysi na elektrických písacích strojoch, ale s niektorými ďalšími klávesmi. Klávesnice umožňujú zadávať písmená, čísla a ďalšie symboly do počítača, ktoré môžu slúžiť ako príkazy alebo sú použité na písanie textu. Dnešné klávesnice obsahujú aj sadu ovládacích tlačidiel, funkčných klávesov, indikátorov LED, opierky pre zápästia, tlačidlá so šípkami a iné prvky. Už v dnešnej dobe menej používaním nástrojom je mikrofón. Je to periférny hardvér pôvodne vynájdený Emilem Berlinerom v roku 1877, ktorý umožňuje používateľom počítača nahrávať zvuk do svojich počítačov a taktiež komunikovať cez internet alebo počítačové hry. Počítačová myš je vreckové hardvérové ​​vstupné zariadenie, ktoré riadi kurzor v grafickom rozhraní a dokáže presunúť a vybrať text, ikony, súbory a priečinky. Pri stolných počítačoch je myš umiestnená na rovnom povrchu, akým je napríklad podložka pod myš alebo stôl a je umiestnená pred počítačom. V minulosti mali počítačové myši kolieska a dve tlačidlá, dnes majú myšky už laserové snímače a mnoho tlačidiel na rôzne funkcie. Dnes sú všetky monitory vytvorené pomocou technológie s plochým panelom, zvyčajne s podsvietením LED. Určite sa pýtate kedy bol vynájdený prvý počítačový monitor? Prvý počítačový monitor bol súčasťou počítačového systému Xerox Alto, ktorý bol vydaný 1. marca 1973. Tlačiareň je externé hardvérové ​​výstupné zariadenie, ktoré prenáša elektronické dáta uložené v počítači alebo inom zariadení a vygeneruje ich v tlačenej podobe. Napríklad, ak ste v počítači vytvorili dokument, môžete ho vytlačiť na papier hneď v niekoľkých kópiách. Tlačiarne sú jednou z najobľúbenejších počítačových periférií a bežne sa používajú na tlač textu a fotografií. Prvá mechanická tlačiareň bola vynájdená spoločnosťou Charles Babbage v roku 1822. Tlačiareň Babbage používala kovové tyče s vytlačenými znakmi na každej tyči na tlačenie textu na kotúčoch papiera, ktoré boli privádzané zariadením. Zatiaľ čo sa atramentové tlačiarne začali rozvíjať koncom 50. rokov, až do konca 60. rokov nebolo možné reprodukovať prijateľné digitálne obrazy. Tieto lepšie atramentové tlačiarne boli vyvinuté viacerými spoločnosťami vrátane spoločností Canon, Epson a Hewlett-Packard. Patria v dnešnej dobe medzi cenovo najprístupnejšie a najpoužívanejšie tlačiarne. Na začiatku 70. rokov vynašiel Gary Starkweather laserovú tlačiareň pri práci v spoločnosti Xerox. Modifikoval kopírku Xerox 7000 na laserovú tlačiareň tým, že na papier tlačil elektronické dáta pomocou výstupu laseru. Avšak až v roku 1984 spoločnosť Hewlett-Packard predstavila HP LaserJet, čim sa laserové tlačiarne stali všeobecne dostupnejšími a viac rozšírenými. Nasledujúci rok predstavila spoločnosť Apple LaserWriter, ktorá zaviedla technológiu PostScript na trhu tlačiarní.

Google

Projekt Google vznikol v roku 1996 ako výskumný projekt Larry Paga a Sergeya Brina, doktorandských študentov na Stanfordskej univerzite. Pri vyhľadávaní dizertačnej témy Page zvážil – okrem iného – skúmanie matematických vlastností World Wide Web, teda internetu, pričom pochopil štruktúru odkazov ako obrovský graf. Jeho profesor Terry Winograd ho vyzval, aby si vybral túto myšlienku (čo neskôr na svojej stránke spomenul ako “najlepšiu radu, akú som kedy dostal”) a zameral sa na problém ako zistiť, ktoré webové stránky odkazujú na danú stránku, že počet a povaha takýchto spätných odkazov boli cennými informáciami o tejto stránke. Vo svojom výskumnom projekte, nazvanom “BackRub”, sa k nemu čoskoro pripojil Brin. Obaja Brin a Page pracovali na projekte Stanford Digital Library (SDLP). Cieľom SDLP bolo rozvíjať podporné technológie pre jednotnú, integrovanú a univerzálnu digitálnu knižnicu a bol financovaný prostredníctvom Národnej vedeckej nadácie, okrem iných federálnych agentúr. Webový prehľadávač na stránkach začal skúmať web v marci 1996, pričom vlastná domovská stránka Stanfordu slúžila ako jediný východiskový bod. Na konvertovanie spätných odkazov, ktoré zhromaždili na danú webovú stránku do dôležitého ukazovateľa, vyvinuli Brin a Page algoritmus PageRank. Pri analýze výstupu – ktorý pre danú adresu URL pozostával zo zoznamu spätných odkazov zaradených podľa dôležitosti – si dvojica uvedomila, že vyhľadávací nástroj založený na algoritme PageRank by priniesol lepšie výsledky ako existujúce techniky, ktoré v tom čase v podstate iba zaradili výsledky podľa počtu, koľkokrát sa vyhľadávací výraz objavil na stránke. V presvedčení, že stránky s veľkým množstvom odkazov od iných vysoko relevantných webových stránok musia byť najrelevantnejšie stránky spojené s vyhľadávaním, Page a Brin testovali svoju prácu ako súčasť svojich štúdií a položili základy svojho vyhľadávacieho nástroja. Názov “Google” pochádza z nesprávneho napísania slova “googol”, ktorý sa vzťahuje na číslo reprezentované číslom 1 nasledovaným sto nulami. V marci 1996 podnik Groove Track Productions požiadal o obchodnú značku v Spojených štátov amerických pre “Google” pre rôzne produkty vrátane niekoľkých kategórií odevov, hračiek, stolových hier a bonbónov. Spoločnosť zrušila svoju žiadosť v júli 1997. Po zistení, že sa v každodennom jazyku stále viac hľadá, bolo sloveso “google” pridané v roku 2006 do slovníka Oxford English Dictionary. Použitie samotného pojmu odráža ich poslanie organizovať zdanlivo nekonečné množstvo informácií na webe. V roku 2004 spoločnosť Google vytvorila neziskovú organizáciu, ktorej mimoriadnym poslaním je pomôcť s otázkami klimatických zmien, globálneho verejného zdravia a globálnej chudobe. Medzi jeho prvými projektmi je vyvinúť životaschopné hybridné elektrické vozidlo. Spoločnosť Google spolupracovala s viacerými spoločnosťami na zlepšenie svojej výroby a služieb. Dňa 28. septembra 2005 spoločnosť Google oznámila dlhodobé vedecké partnerstvo s NASA, v rámci ktorého by spoločnosť Google vytvorila centrum výskumu a vývoja. NASA a Google plánujú spolupracovať v rôznych oblastiach vrátane rozsiahleho riadenia údajov, masívne distribuovaného výpočtu, konvergencie a podpory podnikateľského vesmírneho priemyslu. V októbri 2006 spoločnosť Google vytvorila partnerstvo so spoločnosťou Sun Microsystems s cieľom pomôcť zdieľať a distribuovať navzájom svoje technológie. Ako súčasť partnerstva spoločnosť Google najme zamestnancov, ktorí pomôžu kancelárskemu programu OpenOffice.org. V rámci spolupráce s AOL spoločnosť Google plánuje spolupracovať na vyhľadávaní videí a ponúka službu AOL Premium Video v rámci služby Google Video. Zobrazenie reklamy v celej sieti Google sa tiež zvýši.

Internet

Internet je stále dôležitejšou súčasťou každodenného života ľudí po celom svete. Ale ak ste predtým nikdy nepoužívali internet, všetky tieto nové informácie môžu byť na prvý pohľad trochu mätúce. Počas tohto článku sa pokúsime odpovedať na niektoré základné otázky, ktoré môžete mať o internete a o tom, ako sa používa. Keď skončíte, budete dobre vedieť, ako funguje internet, ako sa pripojiť k internetu a ako prezerať web. Čo je to internet? Internet je globálna sieť miliárd počítačov a iných elektronických zariadení. Prostredníctvom internetu je možné pristupovať takmer k akýmkoľvek informáciám, komunikovať s kýmkoľvek iným na svete a robiť oveľa viac. Môžete to urobiť pripojením počítača na internet, ktorý sa potom stáva online. Keď niekto povie, že počítač je online, je to len ďalší spôsob, ako povedať, že je pripojený k Internetu. Počítač sa bezdrôtovo pripája k internetu. Čo je to web? World Wide Web – zvyčajne nazývaný skrátene web – je zbierka rôznych webových stránok, ku ktorým máte prístup cez internet. Webová stránka je tvorená súvisiacim textom, obrázkami a inými zdrojmi. Webové stránky sa môžu podobať iným formám ako sú napríklad novinové články alebo televízne programy alebo môžu byť interaktívne spôsobom, ktorý je jedinečný pre počítače. Účelom webových stránok môže byť takmer čokoľvek: spravodajská platforma, reklama, online knižnica, fórum na zdieľanie obrázkov alebo vzdelávacie stránky! Po pripojení k internetu máte prístup k webovým stránkam a ich prezeranie môžete uskutočniť pomocou typu aplikácie nazývanej webový prehliadač. Majte na pamäti, že samotný webový prehliadač nie je internet; Iba zobrazuje webové stránky, ktoré sú uložené na internete. Ako funguje internet? V tomto okamihu Vás možno zaujíma, ako vlastne internet funguje? Presná odpoveď je dosť komplikovaná a chvíľu toto vysvetlenie trvá. Namiesto toho sa pozrime na niektoré z najdôležitejších vecí, ktoré by ste mali vedieť. Je dôležité uvedomiť si, že internet je globálna sieť fyzických káblov, ktorá môže obsahovať medené, televízne a optické káble. Dokonca aj bezdrôtové pripojenia, ako Wi-Fi a 3G/4G, sa spoliehajú na tieto fyzické káble na prístup na internet. Keď navštívite webovú lokalitu, pošle počítač požiadavku cez tieto káble na server. Server je miesto, kde sú uložené webové stránky a funguje podobne ako pevný disk Vášho počítača. Po doručení žiadosti server načíta web a odošle správne dáta späť do Vášho počítača. Je úžasné, že sa to všetko stane len v priebehu niekoľko sekúnd! Pre bežného užívateľa je takmer nemožné zistiť, že sa nejaké dáta vôbec z nejakého servera sťahujú, tak rýchlo prebieha tento proces v súčasnosti. Jednou z najlepších funkcií internetu je schopnosť komunikovať takmer okamžite s každým človekom na svete. E-mail je jedným z najstarších a najuniverzálnejších spôsobov, ako komunikovať a zdieľať informácie na internete a miliardy ľudí ho dodnes používajú. Sociálne médiá umožňujú ľuďom komunikovať rôznymi spôsobmi a vytvárať komunity online. Existuje veľa ďalších vecí, ktoré môžete urobiť na internete. Existujú tisíce spôsobov, ako držať krok s novinkami alebo nakupovať niečo online. Môžete platiť účty, spravovať svoje bankové účty, stretávať sa s novými ľuďmi, pozerať sa na televíziu alebo učiť sa nové zručnosti. Môžete sa naučiť alebo urobiť online takmer čokoľvek.

Softvér

Niekedy označovaný aj ako SW, je softvér je zbierka inštrukcií, ktoré umožňujú používateľovi komunikovať s počítačom, jeho hardvérom alebo vykonávať úlohy. Bez softvéru by väčšina počítačov bola zbytočná. Napríklad bez Vášho softvéru internetového prehliadača ste nemohli surfovať na internete alebo čítať túto stránku a bez operačného systému, prehliadač by nemohol bežať na Vašom počítači. N každom počítači beží určitý zoznam rôznych druhov softvéru, ktoré mohol počítač nainštalovať s príkladmi súvisiacich programov. Treba poznamenať, že aj keď je softvér považovaný za program, môže to byť všetko, čo beží na počítači. Medzi najčastejšie softvéri na počítačoch patrí antivírus, hudobný program, ovládač, e-mailový program, hra, prehrávač videa, internetový prehliadač alebo napríklad aj programy Microsoft Office. Ako získate softvér? Softvér je možné zakúpiť v obchode s počítačmi alebo online a často býval v škatuli obsahujúcej všetky disky (disketu, CD, DVD alebo Blu-ray), manuály, záruky a inú dokumentáciu. V dnešnej dobe sú čoraz populárnejšie downloady softvéru priamo z internetových stránok. Softvér je možné prevziať aj do počítača cez internet. Po stiahnutí sa spustia inštalačné súbory, aby sa spustil proces inštalácie v počítači. K dispozícii sú tiež milióny programov voľného softvéru, ktoré sú rozdelené do rôznych kategórií. Zdieľaný alebo skúšobný softvér je softvér, ktorý Vám ponúka niekoľko dní na vyskúšanie softvéru skôr, ako budete musieť kúpiť program. Po uplynutí skúšobnej doby prevádzky budete vyzvaní na zadanie kódu alebo zaregistrovanie produktu predtým, ako ho budete môcť ďalej používať. Freeware je úplne bezplatný softvér, ktorý nikdy nevyžaduje platbu, pokiaľ nie je upravený. Softvér s otvoreným zdrojovým kódom je podobný softvéru freeware. Program je nielenže poskytnutý zadarmo, ale aj zdrojový kód, ktorý sa používa na vytvorenie programu je voľne dostupný, čo umožňuje komukoľvek zmeniť program alebo zobraziť jeho vytvorenie. Akonáhle je softvér nainštalovaný na pevnom disku počítača, program sa môže použiť kedykoľvek nájdením programu v počítači. Na počítači so systémom Windows sa v ponuke Štart alebo na úvodnej obrazovke pridá ikona programu v závislosti od Vašej verzie systému Windows. Po nainštalovaní softvéru do počítača môže byť potrebné aktualizovať operačný systém, aby sa odstránili všetky nájdené chyby. Aktualizáciu programu môžete vykonať pomocou softvérových záplat. Po nainštalovaní aktualizácií sa už nebudú vyskytovať problémy, ktoré by mohli nastať v programe. Ako je softvér vytvorený a ako funguje? Počítačový programátor (alebo niekoľko programátorov) napíšu kód pokynov pomocou programovacieho jazyka, ktorý informuje o tom, ako má fungovať a čo robiť. Akonáhle je program dokončený, je premenený do jazyka, ktorý počítač dokáže pochopiť. Pri vytváraní alebo úprave súborov pomocou softvéru – napríklad dokumentu Microsoft Word alebo obrázka v programe Photoshop – sa tento súbor považuje za zdroj alebo majetok používaný softvérom. Samotný súbor sa však nepovažuje za softvér, hoci je podstatnou súčasťou toho, čo robí Váš softvér. Čo bolo prvým počítačovým softvérom? Prvý softvérový program, ktorý sa vykonal v elektronickej pamäti, napísal Tom Kilburn. Program vypočítal najvyšší faktor celého čísla 2 ^ 18 = 262144 a bol úspešne spustený 21. júna 1948 na univerzite v Manchestri. Počítač, ktorý mal tento program, bol nazývaný Experimentálny stroj malého rozsahu, inak známy ako počítač “Baby”. Toto “Manchesterské dieťa” je široko pokladané za začiatok éry softvéru.

Hardvér

Počítačový hardvér je zbierka fyzických častí počítačového systému. Zahŕňa to skrinku počítača, monitor, klávesnicu a myš. Okrem toho sem patria aj všetky časti vo vnútri počítačovej skrinky, ako je napríklad jednotka pevného disku, základná doska, grafická karta a mnoho ďalších. Počítačový hardvér je to, čoho sa môžete fyzicky dotýkať. Počítačový systém pozostáva z dvoch hlavných prvkov: hardvéru a softvéru. Počítačový hardvér je zbierka všetkých častí, ktorých sa môžete fyzicky dotýkať. Počítačový softvér na druhej strane nie je niečo, čoho sa môžete dotknúť. Softvér je súbor pokynov pre počítač, ktorý vykonáva špecifické operácie. Potrebujete hardvér aj softvér, aby počítačový systém fungoval správne. Niektoré hardvérové ​​komponenty sú ľahko rozpoznateľné, ako napríklad skrinka počítača, klávesnica a monitor. Existuje však veľa rôznych typov hardvérových komponentov. V tomto článku sa naučíte rozpoznať rôzne komponenty a to, čo robia. Predtým, než sa pozrieme na jednotlivé komponenty, je užitočné rozlíšiť dva rôzne typy počítačov: stolové počítače a prenosné počítače. Stolový počítač sa skladá zo skrinky počítača a samostatného monitora, klávesnice a myši. Ako naznačuje názov, tento typ počítača je zvyčajne umiestnený na stole a nie je veľmi prenosný. Prenosný počítač má rovnaké vnútorné komponenty, ale je integrovaný do jednej prenosnej jednotky. Je oveľa kompaktnejší a je ľahké ho zobrať kamkoľvek zo sebou bez toho, aby bol ťažký alebo zaberal veľa miesta. Zatiaľ čo tieto dva typy počítačov vyzerajú úplne inak, majú rovnaké všeobecné hardvérové ​​komponenty. Začnime s prípadom stolového počítača. Ide o kovovú skrinku, ktorá obsahuje mnoho ďalších hardvérových komponentov. Dodáva sa v rôznych tvaroch a veľkostiach, ale typický vežový model má výšku 15-25 palcov. Chcete vedieť, čo je vo vnútri? Dobre, choď po skrutkovač a otvorme to. Vážne, ak sa naozaj zaujímate alebo vyznáte do počítačov, najlepší spôsob, ako sa naučiť o nich viac, je skutočne získať praktické vedomosti. Na prvý pohľad určite uvidíte základné súčasti ako sú pevné disky, rôzne mechaniky, grafickú kartu, základnú dosku, na ktorej sú umiestnené ďalšie menšie komponenty. Je ťažké detailne rozpoznať jednotlivé komponenty, najmä so všetkými pripojovacími káblami, ktoré cez nich prechádzajú. Na základnej doske napríklad nájdeme procesor alebo batériu. Taktiež sa tu nachádzajú diely operačnej pamäte a chladiaca jednotka. Skrinka počítača obsahuje napájaciu jednotku na konverziu elektrickej energie zo zástrčky na jednosmerný prúd pre ostatné komponenty. Najdôležitejšou súčasťou je základná doska, plastová platňa, na ktorej sú namontované viaceré základné súčasti, ktoré sme si niektoré už spomenuli. Obsahuje množstvo slotov, pomocou ktorých možno rozšíriť pamäť alebo pripojiť ďalšie dosky, ako sú grafická, zvuková alebo pamäťová karta. Vnútorná jednotka pevného disku slúži ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie pre dátové súbory a softvérové ​​aplikácie. Optická jednotka umožňuje čítať a zapisovať disky CD a DVD. Ostatné hardvérové ​​súčasti, ktoré sa zvyčajne nachádzajú vo vnútri počítača tvorí ventilátor, rôzne káble a prípadne vodné chladenie. Počítačový systém tiež potrebuje vstupné zariadenia, ako napríklad klávesnicu a myš. Tieto sa tiež pokladajú za hardvér a sú dostupné v rôznych variantoch, ako sú napríklad bezdrôtové klávesnice alebo myšky pre hráčov počítačových hier, ktoré obsahujú špeciálne bočné tlačidla. Na interakciu s používateľom potrebuje počítačový systém tiež zobrazovacie zariadenie, napríklad monitor alebo televízor.

Čo je to IT?

IT je skratka pre informačné technológie a vyslovuje sa ako dve samostatné písmená. IT je široká oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými aspektmi riadenia a spracúvania informácií, najmä v rámci veľkej organizácie alebo spoločnosti. Informačné technológie sa vo všeobecnosti nepoužívajú s ohľadom na osobné alebo domáce výpočty a vytváranie sietí. IT je viac ako počítač a sieť. Zatiaľ čo IT sa často používa na popis počítačov a počítačových sietí, v skutočnosti zahŕňa všetky vrstvy všetkých systémov v rámci organizácie – od fyzického hardvéru až po operačné systémy, aplikácie, databázy, úložné zariadenia, servery a ďalšie. Telekomunikačné technológie vrátane internetových a firemných telefónov sú súčasťou IT sitio web de méxico infraštruktúry organizácie. Vzhľadom na to, že počítačové systémy sú kľúčové pre riadenie informácií, počítačové oddelenia v spoločnostiach a univerzitách sa často nazývajú oddelenia IT. Už ste sa niekedy pozreli na vašu obľúbenú webovú stránku a premýšľali ste nad tým, ako bola vytvorená? Pozerali ste sa na to, ako fungovali gombíky, keď ste na nich klikli, alebo na nejakú inú časť a mysleli si: “Kiež by som to mohol vytvoriť aj ja”? Zatiaľ čo dizajn webových stránok je spôsob, akým webové stránky vyzerajú, vývoj na front ende je to, ako sa tento dizajn skutočne realizuje na webe. Vývojári na fronte používajú HTML, CSS a JavaScript na kódovanie webových stránok a návrhov webových aplikácií, ktoré vytvorili web dizajnéri. Kód, ktorý píšu, prebieha vo vnútri prehliadača používateľa (na rozdiel od vývojára na pozadí, ktorého kód beží na webovom serveri). Premýšľajte o tom trochu takto: vývojár frontu je ako inžinier, ktorý navrhuje a vytvára systémy, ktoré tvoria mestskú infraštruktúru (elektrina, voda a kanalizácia, atď.), Zatiaľ čo developer vo fronte je ten, ktorý prechádza ulicami a uisťuje sa, že všetko je správne spojené, aby ľudia mohli žiť svoj život. Tiež majú na starosti zabezpečenie toho, aby na tam neboli žiadne chyby, a tiež aby sa zabezpečili, že dizajn sa objavuje, tak ako má, na rôznych platformách a prehliadačoch. HTML a CSS sú najzakladanejšie stavebné bloky kódovania webu. Bez týchto dvoch vecí nemôžete vytvoriť dizajn webových stránok a všetko, čo vytvoríte, je neformátovaný prostý text na obrazovke. Nemôžete ani pridať obrázky na stránku bez HTML! A prečo toto vôbec spomíname? S IT je nesporne spojené aj množstvo rôznych pracovných pozícií a príležitosti. Než začnete pracovať na ľubovoľnej kariére vývoja webových stránok, musíte ovládať kódovanie pomocou kódu HTML a CSS. Dobrou správou je, že získanie spoľahlivých pracovných poznatkov o každom z nich sa dá stihnúť len za pár týždňov. Okrem web dizajnérov v IT pracujú aj vývojári, ktorí pracujú s kódom a denne iba programujú. JavaScript Vám umožňuje pridať na Vaše webové stránky viac funkcií. Dokonca môžete vytvoriť veľa základných webových aplikácií pomocou HTML, CSS a JavaScript. Na najzakladanejšej úrovni vám JS umožňuje pridávať na Vaše webové stránky množstvo interaktívnych prvkov. Použite ho na vytváranie vecí, ako sú mapy, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase, interaktívne filmy a online hry. Je to aj najpopulárnejší programovací jazyk na svete, takže bez mcredit.mx ohľadu na Vaše kariérne plány ako developer, je to veľmi cenná vec, ktorú sa naučíte.

História Apple

História obľúbeného startupu je taká malá technická rozprávka o jednej garáži, troch priateľoch a skromných začiatkoch. Ale začnime teda od samého začiatku. Dvaja ľudia menom Steve – Jobs a Wozniak – sú zakladateľmi spoločnosti Apple, ale ak by nebolo ich priateľa Ronalda Wayneho, dnes by vôbec nemuseli byť iPhone, iPad alebo iMac. Jobs a Wozniak spojili svoje sily billige lånemuligheder, spočiatku prichádzali s žartami, ale neskôr začali vyvíjať a zostrojovať aj užitočné predmety a produkty. Títo dvaja priatelia tiež využívali svoje technologické know-how na vybudovanie “modrých boxov”, ktoré umožnili bezplatné telefonovanie na diaľku. Jobs a Wozniak pracovali spoločne na arkádovej hre Atari Breakout, zatiaľ čo Jobs pracoval v spoločnosti Atari a Wozniak pracoval na HP – Jobs požiadal Wozniaka, aby mu pomohol znížiť počet potrebných logických čipov. Z tejto práce sa podarilo získať dobrý bonus za hru Breakout, z ktorej predaja mal Wozniak malú čiastku. Dvaja Stevesovia sa spolu zúčastnili počítačového klubu Homebrew. Bola to skupina počítačových fanúšikov, ktorá sa schádzala v Kalifornskom Menlo Parku od roku 1975. Wozniak videl prvý MITS Altair – ktorý dnes vyzerá ako niečo väčšia krabica svetiel a dosiek s obvodmi – a bol inšpirovaný prístupom MITS “DIY”, teda postav si to sám. Altair totiž prišiel s nápadom, ako pre ostatných z nás urobiť niečo, čo nám zjednoduší život. Táto filozofia naďalej žiari v dnešných produktoch spoločnosti Apple. Tak neskôr Wozniak vyrobil prvý počítač s klávesnicou podobnou písacím strojom a schopnosťou pripojiť sa k bežnej televízii, ktorá mu slúžila ako obrazovka. Neskôr ho pokrstil Apple I, a bol to archetyp každého moderného počítača, ale Wozniak sa nepokúšal zmeniť svet s tým, čo produkoval – chcel len ukázať, ako veľa sa mu podarilo urobiť s tak málo zdrojov. V roku 2006 Wozniak vysvetlil, že keď postavil tento Apple I a povedal, že počítač by mal vyzerať ako písací stroj – mal by mať klávesnicu – a výstupným zariadením bol televízor, nechcel skutočne ukázať svetu kvik-lån sms, že tu je smer, ktorým by mal ísť. Chcel sa skutočne len ukázať ľuďom okolo seba, pochváliť sa, aký je šikovný, dostať uznanie za to, že navrhol veľmi lacný počítač. V práci videli Wozniakov počítač, rozpoznali jeho brilantnosť a dokonca aj jeho žena predala svoj mikrobus VW, aby pomohla financovať jeho produkciu. Neskôr spoločne s Ronaldom Waynem založili 1. apríla 1976 spoločnosť Apple Computer Inc. Prečo bola spoločnosť Apple pomenovaná Apple? V rozprave s časopisom Byte v decembri 1984 Wozniak pripisoval nápad Jobsovi. Z času na čas pracoval v sade v Oregone, a myslel si preto, že práve z toho, že v sade sú jablká dostal tento nápad. Obaja sa snažili prísť s lepšími menami, ale ani jeden z nich nemohol po Apple vymyslieť nič lepšie. Zrejme si mysleli, že meno znie zábavne, temperamentne a nie zastrašujúco. Názov tiež pravdepodobne profitoval tým, že začínal na A, čo znamenalo, že bol bližšie k prednej časti akýchkoľvek zoznamov produktov. Existujú aj iné teórie o význame za názvom Apple. Existuje teória, že bol inšpirovaný Newtonom, keď mu jablko spadlo zo stromu na hlavu. Je podporovaná skutočnosťou, že pôvodné logo Apple bolo pomerne zložitou ilustráciou Newtona.

Wi-Fi a LAN

Wi-Fi je technológia, ktorá slúži na bezdrôtovú lokálnu sieťovú komunikáciu so zariadeniami. Wi-Fi je ochranná známka, ktorá sa nachádza len na produktoch, ktoré úspešne absolvovali certifikačné testovanie. Zariadenia, ktoré môžu používať technológiu Wi-Fi sú osobné počítače, herné konzoly, smartfóny, digitálne fotoaparáty, tablety, inteligentné televízory, digitálne audio prehrávače a moderné tlačiarne. Zariadenia kompatibilné s Wi-Fi sa môžu pripojiť k internetu cez sieť WLAN a bezdrôtový prístupový bod. Takýto prístupový bod má dosah asi 20 metrov v budove a väčší rozsah vonku. Wi-Fi nemá žiadne fyzické pripojenia, je viac náchylné na útok než káblové pripojenie. Wi-Fi využíva veľké množstvo patentov, ktoré vlastní mnoho rôznych organizácií. Názov Wi-Fi, ktorý bol komerčne používaný minimálne už v auguste 1999, vytvorila značková poradenská spoločnosť Interbrand. Názov je niekedy písaný aj ako WiFi, Wifi alebo wifi, ale tieto nie sú schválené Alianciou Wi-Fi. Wi-Fi Alliance presadzuje používanie značky Wi-Fi na technológie založené na štandardoch IEEE 802.11 od IEEE. To zahŕňa pripojenia bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN), pripojenia zariadenia k zariadeniu (napríklad Wi-Fi Peer to Peer, známe ako Wi-Fi Direct), osobné počítačové siete (PAN), lokálné siete (LAN) a pripojenia k sieti (WAN). LAN z anglického Local area network označuje lokálnu počítačovú sieť, ktorá spája počítače a iné zariadenia. Pokrýva menšiu geografickú oblasť, maximálne do vzdialenosti niekoľkých km. Medzi príklady patrí napríklad dom, kancelária alebo sieť budov. Siete LAN bývajú v súčasnosti založené najmä na prepínaných sieťach Ethernet, ktoré sú prepojení pomocou kovových alebo optických káblov. Wi-Fi umožňuje lacnejšie rozmiestnenie miestnych sietí (LAN). Aj priestory, kde nemôžu byť namontované káble, ako napríklad vonkajšie priestory a historické budovy, môžu byť hostiteľmi bezdrôtových sietí LAN. Vlastnosti určitých materiálov, napríklad kameň s vysokým obsahom kovu, môžu blokovať signály Wi-Fi. Výrobcovia väčšiny notebookov využívajú bezdrôtové sieťové adaptéry. Cena čipových sad pre Wi-Fi naďalej klesá. Na rozdiel od mobilných telefónov funguje akékoľvek štandardné zariadenie Wi-Fi kdekoľvek na svete. Bezdrôtový prístupový bod (WAP) spája skupinu bezdrôtových zariadení so susednou drôtovou sieťou LAN. Prístupový bod sa podobá sieťovému rozbočovaču, ktorý okrem zdieľaného bezdrôtového zariadenia, umožňuje prenos dát medzi pripojenými bezdrôtovými zariadeniami a umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovať s inými drôtovými zariadeniami. Bezdrôtové adaptéry umožňujú zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej sieti. Tieto adaptéry sa pripájajú k zariadeniam pomocou rôznych externých alebo interných prepojení. Od roku 2010 je väčšina novších prenosných počítačov vybavená zabudovanými internými adaptérmi. Bezdrôtové sieťové mostíky pripájajú káblovú sieť k bezdrôtovej sieti. Bezdrôtové zosilňovače môžu rozšíriť dosah existujúcej bezdrôtovej siete. Strategicky umiestnené rozširovacie zariadenia môžu zväčšiť oblasť signálu alebo umožniť, aby sa oblasť signálu dostala okolo bariér. Bezdrôtové zariadenia pripojené prostredníctvom zosilňovačov budú trpieť zvýšenou latenciou, ako aj znížením maximálnej dátovej rýchlosti, ktorá je k dispozícii. Rozsah signálu Wi-Fi závisí od frekvenčného pásma, výkonu rádiového signálu, typu antény, ako aj od modulačnej techniky. Hlavným problémom pri zabezpečení bezdrôtových sietí je zjednodušený prístup k sieti v porovnaní s tradičnými káblovými sieťami. Pri káblovej sieti musí človek buď získať prístup do budovy (fyzicky sa pripojiť do internej siete), alebo preniknúť cez externý firewall. Ak chcete získať prístup k Wi-Fi, musíte byť len v dosahu siete Wi-Fi. Väčšina obchodných sietí chráni citlivé údaje a systémy tým, že sa pokúša zakázať externý prístup.

Windows

Microsoft Windows, alebo jednoducho Windows, je názvom pre súbor grafických operačných systémov vyvinutých a predávaných spoločnosťou Microsoft. Skladá sa z niekoľkých skupín operačných systémov, z ktorých každá pokrýva určitú oblasť výpočtového priemyslu s operačným systémom. Systémy Windows zahŕňajú Windows NT, Windows Server alebo Windows Mobile. Spoločnosť Microsoft predstavila 20. novembra 1985 operačný systém s názvom Windows ako grafické rozhranie operačného systému pre MS-DOS v reakcii na rastúci záujem o grafické používateľské rozhrania (GUI). Microsoft Windows dominuje na trhu osobných počítačov na svete s viac ako 90% podielom na trhu. Jeho najväčším konkurentom je Mac OS, ktorý bol zavedený v roku 1984. Od septembra 2016 je najnovšou verziou systému Windows pre počítače, tablety, smartfóny a vstavané zariadenia Windows 10. Najnovšou verziou operačného systému serverových počítačov je Windows Server 2016. Špecializovaná verzia systému Windows sa spúšťa na hernej konzole Xbox One. Xbox OS je neoficiálny názov verzii systému Windows, ktorá beží na konzole Xbox One. Jedná sa o konkrétnejšiu implementáciu s dôrazom na virtualizáciu. Spoločnosť Microsoft aktualizuje operačný systém Xbox One každý mesiac a tieto aktualizácie je možné prevziať zo služby Xbox Live do konzoly Xbox a následne ich nainštalovať. Systém Xbox One tiež umožňuje spätnú kompatibilitu s konzolou Xbox 360, a systém Xbox 360 je spätne kompatibilný s pôvodným Xboxom. Viacjazyčná podpora je zabudovaná do systému Windows. Jazyk klávesnice aj rozhrania je možné zmeniť prostredníctvom ovládacieho panelu. Komponenty pre všetky podporované vstupné jazyky sa automaticky nainštalujú počas inštalácie systému Windows. Balíky jazykových rozhraní sú distribuovateľné a môžu byť prevzaté z internetu a nainštalované pre akékoľvek vydanie systému Windows (XP alebo novšie). Jazyk rozhrania nainštalovaných aplikácií nie je ovplyvnený zmenami v jazyku rozhrania systému Windows. Dostupnosť jazykov závisí od samotných vývojárov aplikácií. Spotrebiteľské verzie systému Windows boli pôvodne navrhnuté pre jednoduché používanie na jednom používateľskom počítači bez sieťového pripojenia a nemali už od začiatku funkcie zabezpečenia. Problémy s dizajnom v kombinácii s chybami programovania a popularitou systému Windows znamenajú, že je častým cieľom počítačových vírusov. Spoločnosť Microsoft vydáva bezpečnostné balíky prostredníctvom služby Windows Update približne raz za mesiac. Najnovší operačný systém Windows 10 pre počítače bol vydaný 29. júla 2015 a rieši nedostatky v používateľskom rozhraní, ktoré sa prvýkrát predstavilo so systémom Windows 8. Zmeny zahŕňajú vrátenie ponuky Štart, virtuálny desktopový systém a možnosť spúšťať aplikácie Windows Store v oknách na pracovnej ploche. V neskoršej aktualizácií sa upravili niektoré funkcie, ktoré zahŕňajú nové ikony a kontextové ponuky, ktoré možno vyvolať pravým tlačidlom myši, nájdenie zariadenia a aktualizácie Edge. Windows 10 je na Slovensku, ale aj po celom svete na druhom mieste najpoužívanejších operačných systémov. Už predbehol aj svojho predchodcu, Windows 8.1. V tejto štatistike sa nerátajú len nové zariadenia, ktoré boli zakúpené s Windows 10, ale aj staršie zariadenia, ktoré prešli z predchádzajúcich operačných systémov na Windows 10. Najväčším dôvodom pre takýto rýchly nárast rozšírenia operačného systému Windows 10 už necelých pár mesiacov po jeho spustení je možnosť prejsť bezplatne z akéhokoľvek staršieho operačného systému Windows 7 alebo Windows 8.1 na Windows 10. Táto výhoda však platila iba necelý rok. Od 29.7.2016 je tento prestup už spoplatnený.

Microsoft

Určite mnohí z Vás každodenne používate operačný systém Windows od spoločnosti Microsoft. Jeho najznámejším spoločníkom je istotne balík Microsoft Office, ktorý sa používa na mnohé kancelárske práce. Spoločnosť Microsoft už na trhu pôsobí viac ako 40 rokov. Pripomeňme si teda niekoľko dôležitých medzníkov z jej minulosti. Dnes Microsoft pôsobí globálne a produkuje okrem už spomínaného softvéru aj iné služby a internetové technológie. Využitie nachádzajú v domácnostiach ale aj vo veľkých firmách. Spoločnosť Microsoft vznikla v roku 1975. Od tej doby až do dnešného dňa prešla mnohými zmenami a v súčasnosti zamestnáva viac ako 90 000 ľudí po celom svete. Dokonca aj na Slovenskú nájdete pobočku tejto korporácie. Je známe, že spoluzakladateľom Microsoftu je Bill Gates. Ten sa narodil v roku 1955 v štáte Washington, v meste Seattle. Už na strednej škole sa naučil programovať, neskôr nastúpil aj na prestížnu školu Harvard, ale túto nikdy nedokončil. Dnes patrí Bill Gates vďaka svojej spoločnosti medzi najbohatších a najvplyvnejších ľudí na našej planéte. Práve z toho dôvodu on a jeho žena Melinda založili aj nadáciu, ktorá pomáha ľuďom bez majetku dosiahnuť vzdelanie. Menej známou postavou z histórie spoločnosti Microsoft je Paul Gardner Allen. Ten sa narodil v roku 1953 v tom istom meste ako Bill Gates. Boli dokonca s Billom aj spolužiaci a neskôr sa stal úspešným podnikateľom a priekopníkom pre spoločnosť Microsoft. V 70. rokoch, keď bola ešte éra počítačov v plienkach, sa toto duo rozhodlo, že je výborným nápadom priniesť vtedy ešte veľmi rozmerné počítače do domácnosti pomocou menších osobných počítačov, ktoré sa nazývali Altair 8800. Firma začínala v roku 1976 so siedmimi zamestnancami. Spoločnosti sa začalo dariť a tak postupne stúpal aj počet zamestnancov. V roku 1980 oslovila spoločnosť Microsoft IBM s nápadom na vývoj nového operačného systému, ktorý dostal jednoduché meno MS DOS. Tento systém by preklenul rozdiely a prekážky medzi fyzickou skrinkou a zobrazovaním príkazov pre počítač, teda hardvér. O rok neskôr už IBM začal inštalovať nový operačný systém do počítačov vlastnej výroby. MS DOS zjednodušoval používateľom ovládanie počítačov, avšak bol pre mnohých ešte stále moc náročný. Práve preto Microsoft nezaspal na vavrínoch a začal vyvíjať nový systém, ktorý by mal uľahčiť prácu s počítačom ešte viac. Systém dostal názov Windows, pretože užívateľ mal práve pomocou rôznych okien ovládať jednotlivé funkcie počítača. Systém bol verejnosti oficiálne predstavený v roku 1983, ale do počítačov sa dostal až o dva roky neskôr po intenzívnom testovaní a vývoji. Na rozdiel od systému MS DOS, kde sa jednotlivé príkazy museli zadávať do príkazového riadku, Windows si vystačil s počítačovou myškou, ktorá umožňovala navigáciu a zadávanie príkazov medzi jednotlivými oknami. Dizajn operačného systému sa výrazne zmenil a užívateľ mohol mať otvorených naraz viacero programov a okien. Medzi prvé programy operačného systému Windows patril Skicár, Poznámkový blok alebo kalkulačka. Novšími verziami operačného systému sa naďalej zdokonaľovalo grafické rozhranie. Na pracovnej ploche pribudli ikony, ktoré po kliknutí spustili daný program alebo súbor. V roku 1988 spoločnosť Microsoft prerástla v najväčšiu IT spoločnosť na trhu s počítačovým softvérom. V roku 1990 sa k základným programom systému pridal aj kancelársky balíček.