Určite mnohí z Vás každodenne používate operačný systém Windows od spoločnosti Microsoft. Jeho najznámejším spoločníkom je istotne balík Microsoft Office, ktorý sa používa na mnohé kancelárske práce. Spoločnosť Microsoft už na trhu pôsobí viac ako 40 rokov. Pripomeňme si teda niekoľko dôležitých medzníkov z jej minulosti.

Dnes Microsoft pôsobí globálne a produkuje okrem už spomínaného softvéru aj iné služby a internetové technológie. Využitie nachádzajú v domácnostiach ale aj vo veľkých firmách. Spoločnosť Microsoft vznikla v roku 1975. Od tej doby až do dnešného dňa prešla mnohými zmenami a v súčasnosti zamestnáva viac ako 90 000 ľudí po celom svete. Dokonca aj na Slovenskú nájdete pobočku tejto korporácie.

Je známe, že spoluzakladateľom Microsoftu je Bill Gates. Ten sa narodil v roku 1955 v štáte Washington, v meste Seattle. Už na strednej škole sa naučil programovať, neskôr nastúpil aj na prestížnu školu Harvard, ale túto nikdy nedokončil. Dnes patrí Bill Gates vďaka svojej spoločnosti medzi najbohatších a najvplyvnejších ľudí na našej planéte. Práve z toho dôvodu on a jeho žena Melinda založili aj nadáciu, ktorá pomáha ľuďom bez majetku dosiahnuť vzdelanie.

Menej známou postavou z histórie spoločnosti Microsoft je Paul Gardner Allen. Ten sa narodil v roku 1953 v tom istom meste ako Bill Gates. Boli dokonca s Billom aj spolužiaci a neskôr sa stal úspešným podnikateľom a priekopníkom pre spoločnosť Microsoft.

V 70. rokoch, keď bola ešte éra počítačov v plienkach, sa toto duo rozhodlo, že je výborným nápadom priniesť vtedy ešte veľmi rozmerné počítače do domácnosti pomocou menších osobných počítačov, ktoré sa nazývali Altair 8800. Firma začínala v roku 1976 so siedmimi zamestnancami. Spoločnosti sa začalo dariť a tak postupne stúpal aj počet zamestnancov. V roku 1980 oslovila spoločnosť Microsoft IBM s nápadom na vývoj nového operačného systému, ktorý dostal jednoduché meno MS DOS. Tento systém by preklenul rozdiely a prekážky medzi fyzickou skrinkou a zobrazovaním príkazov pre počítač, teda hardvér.

O rok neskôr už IBM začal inštalovať nový operačný systém do počítačov vlastnej výroby. MS DOS zjednodušoval používateľom ovládanie počítačov, avšak bol pre mnohých ešte stále moc náročný. Práve preto Microsoft nezaspal na vavrínoch a začal vyvíjať nový systém, ktorý by mal uľahčiť prácu s počítačom ešte viac. Systém dostal názov Windows, pretože užívateľ mal práve pomocou rôznych okien ovládať jednotlivé funkcie počítača. Systém bol verejnosti oficiálne predstavený v roku 1983, ale do počítačov sa dostal až o dva roky neskôr po intenzívnom testovaní a vývoji.

Na rozdiel od systému MS DOS, kde sa jednotlivé príkazy museli zadávať do príkazového riadku, Windows si vystačil s počítačovou myškou, ktorá umožňovala navigáciu a zadávanie príkazov medzi jednotlivými oknami. Dizajn operačného systému sa výrazne zmenil a užívateľ mohol mať otvorených naraz viacero programov a okien. Medzi prvé programy operačného systému Windows patril Skicár, Poznámkový blok alebo kalkulačka.

Novšími verziami operačného systému sa naďalej zdokonaľovalo grafické rozhranie. Na pracovnej ploche pribudli ikony, ktoré po kliknutí spustili daný program alebo súbor. V roku 1988 spoločnosť Microsoft prerástla v najväčšiu IT spoločnosť na trhu s počítačovým softvérom. V roku 1990 sa k základným programom systému pridal aj kancelársky balíček.