Alternatívne sú označované aj ako pomocné zariadenia. Sú to hardvérové vstupné zariadenia alebo výstupné zariadenia, ktoré dodávajú počítaču dodatočnú funkčnosť. Periférne zariadenia však nie sú pre počítač nevyhnutné na vykonávanie jeho základných úloh. Ale môžu slúžiť na rozšírenie možností pre používateľa.

Z každodenného života určite poznáte mnoho periférnych zariadení a ani si to neuvedomujete. Nižšie si uvedieme tie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú a používajú v domácnostiach (pikalaina heti Suomessa – alfalainaa.fi).

Digitálny fotoaparát je hardvérové ​​zariadenie, ktoré fotografuje ako bežný fotoaparát, ale ukladá obrázok ako dáta namiesto tlače na klasický film. Mnohé digitálne fotoaparáty sú schopné zaznamenávať okrem fotografovania aj video.

Klávesnica počítača je jedným z primárnych vstupných zariadení používaných v práci s počítačom, ktorá vyzerá podobne ako tá, využívaná kedysi na elektrických písacích strojoch, ale s niektorými ďalšími klávesmi. Klávesnice umožňujú zadávať písmená, čísla a ďalšie symboly do počítača, ktoré môžu slúžiť ako príkazy alebo sú použité na písanie textu. Dnešné klávesnice obsahujú aj sadu ovládacích tlačidiel, funkčných klávesov, indikátorov LED, opierky pre zápästia, tlačidlá so šípkami a iné prvky.

Už v dnešnej dobe menej používaním nástrojom je mikrofón. Je to periférny hardvér pôvodne vynájdený Emilem Berlinerom v roku 1877, ktorý umožňuje používateľom počítača nahrávať zvuk do svojich počítačov a taktiež komunikovať cez internet alebo počítačové hry.

Počítačová myš je vreckové hardvérové ​​vstupné zariadenie, ktoré riadi kurzor v grafickom rozhraní a dokáže presunúť a vybrať text, ikony, súbory a priečinky. Pri stolných počítačoch je myš umiestnená na rovnom povrchu, akým je napríklad podložka pod myš alebo stôl a je umiestnená pred počítačom. V minulosti mali počítačové myši kolieska a dve tlačidlá, dnes majú myšky už laserové snímače a mnoho tlačidiel na rôzne funkcie.

Dnes sú všetky monitory vytvorené pomocou technológie s plochým panelom, zvyčajne s podsvietením LED. Určite sa pýtate kedy bol vynájdený prvý počítačový monitor? Prvý počítačový monitor bol súčasťou počítačového systému Xerox Alto, ktorý bol vydaný 1. marca 1973.

Tlačiareň je externé hardvérové ​​výstupné zariadenie, ktoré prenáša elektronické dáta uložené v počítači alebo inom zariadení a vygeneruje ich v tlačenej podobe. Napríklad, ak ste v počítači vytvorili dokument, môžete ho vytlačiť na papier hneď v niekoľkých kópiách. Tlačiarne sú jednou z najobľúbenejších počítačových periférií a bežne sa používajú na tlač textu a fotografií.

Prvá mechanická tlačiareň bola vynájdená spoločnosťou Charles Babbage v roku 1822. Tlačiareň Babbage používala kovové tyče s vytlačenými znakmi na každej tyči na tlačenie textu na kotúčoch papiera, ktoré boli privádzané zariadením.

Zatiaľ čo sa atramentové tlačiarne začali rozvíjať koncom 50. rokov, až do konca 60. rokov nebolo možné reprodukovať prijateľné digitálne obrazy. Tieto lepšie atramentové tlačiarne boli vyvinuté viacerými spoločnosťami vrátane spoločností Canon, Epson a Hewlett-Packard. Patria v dnešnej dobe medzi cenovo najprístupnejšie a najpoužívanejšie tlačiarne.

Na začiatku 70. rokov vynašiel Gary Starkweather laserovú tlačiareň pri práci v spoločnosti Xerox. Modifikoval kopírku Xerox 7000 na laserovú tlačiareň tým, že na papier tlačil elektronické dáta pomocou výstupu laseru. Avšak až v roku 1984 spoločnosť Hewlett-Packard predstavila HP LaserJet, čim sa laserové tlačiarne stali všeobecne dostupnejšími a viac rozšírenými. Nasledujúci rok predstavila spoločnosť Apple LaserWriter, ktorá zaviedla technológiu PostScript na trhu tlačiarní.