Brokeri vyzývaj k finančnej gramotnosti

Keď sa povie finančný broker, predstaví si väčšina populácie niekoho, kto žije z finančných machinácií a špekulácií. V našich zemepisných šírkach to nie je nič chvályhodné a brokera považujeme za človeka, ktorý žije z hlúposti či nevedomosti iných. O to prekvapivejšie je, ak takýto človek vyzýva k vyššej finančnej gramotnosti. Prekvapenie z toho, že brokeri chcú vyššiu finančnú gramotnosť, vydrží len po druhé zamyslenie. Ide totiž o to, že makléri budú zarábať viac, ak budete mať peniaze. Nie ak ich nebudete mať. Áno, broker zarába aj vtedy, ak vám sprostredkuje pôžičku. Lenže aby zarábal ďalej, musel by vám potom poskytnúť ďalšiu pôžičku. A ďalšiu a ďalšiu. Jednoduchšie preňho teda je, ak vám sprostredkuje prvý investičný produkt, sporenie, druhý investičný produkt a podobne. Čím budete múdrejší a budete vedieť viac sporiť, tým sa budú mať aj finančníci lepšie. Potrebujeme zlepšiť finančné vzdelávanie Brokeri sa už niekoľkokrát nechali počuť, že potrebujeme zlepšiť finančné vzdelávanie už na základných školách. Existuje totiž mnoho dospelých, ktorí nemajú ani základné finančné znalosti potrebné na každodenné operácie s peniazmi. Ak si predstavíme, že títo ľudia robia rozhodnutia o rodinnom hospodárení a financiách domácností, podpisujú úvery a vytvárajú predpoklady pre finančné hospodárenie ich detí, katastrofu máme rovno pred sebou. Finančná bublina spľasla už v roku 2008, keď si finančný trh uvedomil, že nedá sa nafukovať donekonečna. Vysokoškoláci končiaci školu s dlhmi, pričom v banke bez problémov dostanú kreditnú kartu s desaťtisícovým limitom – to je zlý sen. Poučili sme sa? Nie. Začať od malička Keď otvoríte otázku o finančnom vzdelávaní so skupinou dospelých, pravdepodobne dostanete odpoveď, že oni vzdelávanie nepotrebujú. Oni potrebujú peniaze. Finančná gramotnosť je však omnoho širšia. Brokeri ujasňujú, že neočakávajú, že každý človek bude vedieť sporiť na podielové listy, crédito rápido. Zároveň však druhým dychom varujú, že rezerva na horšie časy a musí vytvárať vždy. Ak človek míňa všetky svoje zdroje dlhodobo, dostáva sa dlhodobo do problémov aj tým, že vôbec nie je pripravený na nečakané situácie. Podľa OECD asi pätina 15-ročných vo vyspelých západných krajinách nemá ani základnú úroveň finančnej gramotnosti. Pritom práve v tomto veku začínajú ľudia už mať svoje prvé reálne skúsenosti s peniazmi, prvé brigády, prvé výplaty. Chyba na školách V školách finančná gramotnosť ako taká chýba. Problém pritom je predovšetkým vo fakte, že financie sú považované za predmet špecializovaného vzdelávania, nie všeobecného prehľadu. Preto sa finančné vzdelanie dostane len tým žiakom a študentom, ktorí v ďalšom vzdelávaní postupujú práve týmto smerom – obchodné akadémie, stredné školy zamerané na manažment, obtener dinero, ekonomiku, či podnikanie. Táto skutočnosť znie zaujímavo v kontexte faktu, že s peniazmi zďaleka nemanipulujú len finančníci a podnikatelia, ale jednoducho všetci. Vzhľadom k vyššie spomínaným štatistikám sa možno obávať, že len málokto dokáže porovnať dva finančné produkty a ich výhodnosť. Nehovoriac o tom, že situácia v západnej Európe môže byť ešte stále lepšia než v krajinách bývalého východného bloku. Čo je to kreditná karta Jedným z varovných signálov môže byť objem vystavených a naplno vyčerpaných kreditných kariet. Toto potvrdzuje, že ľudia jednoducho naozaj nemajú prehľad načo karta slúži a ako funguje. Úver čerpaný prostredníctvom kreditnej karty je veľmi drahý a vždy je výhodnejšie si vziať úver, kartu vyplatiť a viac sa ku kreditnej karte nevracať. Jedine za predpokladu, že peniaze dokážeme včas vrátiť a nebudeme musieť platiť úrok.

Dobrý biznis. Etický?

Nárast na trhu nebankových spoločností je nezvratný. Malo by to znamenať, že neviditeľná ruka trhu bude tlačiť ceny dolu, no nie je to tak. Narastá počet poskytovateľov, počet úverov, no náklady na úvery zostávajú neskutočne vysoké a zaťažujú bežné obyvateľstvo – najviac tých, ktorí tým trpia najviac. Rýchle pôžičky v súčasnosti priťahujú neskutočné zástupy dlžníkov. Zadlžili sa u bežných bánk, tie im odmietajú poskytnúť ďalší úver, tak sa obrátia na nebankovú spoločnosť a takzvané „rýchle pôžičky“. Kontroverzné spoločnosti poskytujúce tieto pôžičky majú niektoré úrokové sadzby až na úrovni tisícok percent. Nevyzerá to pritom na prvý pohľad zle, môže ísť napríklad „len“ o 15% za týždeň. Pre bežného človeka – za predpokladu, že bežný človek nerozumie (žiaľ) bankovým úverom a úrokovaniu – to môže dokonca vyzerať pozitívne. Ponúkaných 15% (za týždeň) možno vyzerá lepšie než 19% (ročne) od banky. Možno aj preto narastá počet firiem, ktoré sa na trhu objavujú a podobné úvery poskytujú. Desiatky nových spoločnosti Nedávny prieskum, ktorý analyzoval desiatky firemných účtov a webstránok, zistil, že pôžičkový priemysel zaznamenáva veľký rast. Od roku 2008 začalo s poskytovaním úverov s vysokými nákladmi minimálne 24 nových spoločností. Niektoré prevádzkujú niekoľko obchodných spoločností a mnohé ponúkajú rýchle pôžičky za extrémne nevýhodných podmienok. Tak ako sme naznačovali v úvode, zďaleka však necítiť zvýšenú konkurenciu. Všetci, okrem jedného z desiatich najväčších poskytovateľov pôžičiek v nebankovom sektore, zaznamenali viac ako dvojnásobný obrat oproti predchádzajúcemu roku. V jednom prípade išlo o nárast na úrovni 42-násobku oproti predchádzajúcemu roku. Rozprávkové obraty. Na jednej strane Kým informácie zo slovenského prostredia nie sú k dispozícii, môžeme sa pre ilustráciu pozrieť do Spojeného kráľovstva. Spoločne desať najväčších poskytovateľov rýchlych pôžičiek malo obrat takmer 800 miliónov libier. Len pred dvomi rokmi mali tieto spoločnosti spoločný obrat iba 313 miliónov libier. Na začiatku recesie v roku 2008 mala iba jediná firma obrat väčší než 50 miliónov libier, teraz v prvej desiatke „nebankoviek“ nájdeme štyri s obratom nad 100 miliónov libier pikavippi 50e heti. Pátranie po dátach sa zaoberalo aj vysokými nákladmi a následnými dopadmi na hospodárenie jednotlivých spoločností. Jedna zo skúmaných spoločností dosiahla zisk na úrovni milióna libier týždenne. Nejde však ani zďaleka o jedinú spoločnosť s výrazným ziskom. Minimálne päť nebankových spoločností skončilo v skúmanom roku 2016 v zisku, ktorý podľa posledných účtovných záznamov presahuje viac ako 10 miliónov libier pred zdanením. Krátkodobé pôžičky ako jadro úspechu Podľa dostupných a zozbieraných dát sú rýchle pôžičky jadrom úspechu spomínaných nebankových subjektov. Kontroverziou je, že práve kvôli týmto pôžičkám sa najčastejšie ľudia obracajú na poradenské spoločnosti. Spoločnosti a neziskové organizácie zaoberajúce sa oddlžovaním a pomocou pri exekúciách, vykazujú, že pôžičky od nebankových subjektov – takzvané „rýchle pôžičky“ sú najčastejšou cestou k extrémnej zadlženosti. Nezisková organizácia anglikánskej cirkvi sa dokonca rozhodla podporiť družstevné záložne, ktoré by mali poskytovať úvery s nízkym úrokom a s cieľom pomôcť ľuďom od extrémnej zadlženosti. Zopár čísiel na záver Aj napriek všeobecne známym ťažkostiam sa zdá, že ani spotrebitelia ani poskytovatelia sa nevyhýbajú rýchlym pôžičkám a tie zjavne ešte na trhu chvíľu zostanú. Pre ilustráciu poskytneme záznam jednej zo spoločností zo Spojeného kráľovstva: spoločnosť vo vlastníctve amerických subjektov poskytujúca úvery v Anglicku dosiahla v roku 2016 zisk vo výške 38,7 milióna libier na obrate vo výške 123 miliónov libier. Väčšinu pôžičiek tvorili úvery do výšky 1000 libier pri úroku 2160% ročne.

Tok peňazí

Peňažný tok opisuje skutočný alebo virtuálny pohyb peňazí. Peňažný tok je v úzkom zmysle slova platba, najmä z jedného účtu centrálnej banky na iný. Pojem peňažný tok sa väčšinou používa na opis platieb, ktoré sa očakávajú v budúcnosti, a preto sú neurčité. Preto je potrebné ich predpovedať s peňažnými tokmi. Peňažný tok je určený jeho časom , nominálnou sumou , menou a účtom. Je však veľmi populárne používať peňažný tok v menej špecifikovanom zmysle, ktorý opisuje symbolické platby do alebo z podniku, projektu alebo finančného produktu. Peňažné toky sú úzko prepojené s konceptmi hodnoty, úrokovej miery a likvidity. Peňažný tok, ktorý sa uskutoční v budúci deň, sa môže transformovať na peňažný tok s rovnakou hodnotou v reálnom čase. Peňažné toky sú často transformované na opatrenia, ktoré poskytujú informácie napr. o hodnote a situácii spoločnosti. Môžeme prostredníctvom nich určiť mieru návratnosti alebo hodnoty projektu. Čas peňažných tokov do a z projektov sa používa ako vstup do finančných modelov, akým je vnútorná miera návratnosti a čistá súčasná hodnota. Byť výnosný nemusí nutne znamenať, že máte k dispozícií kapitál. Spoločnosť môže zlyhať kvôli nedostatku hotovosti aj keď je zisková låna 50000. Napríklad spoločnosť môže byť pojmovo rentabilná, ale vytvára malú prevádzkovú hotovosť. V takom prípade môže spoločnosť získať dodatočnú prevádzkovú hotovosť vydaním akcií alebo zvýšením dodatočného dlhového financovania. Peňažný tok sa môže použiť na hodnotenie kvality príjmov vytvorených účtovaním na základe časového rozlíšenia. Keď sa čistý príjem skladá z veľkých nepeňažných položiek, považuje sa za nízko kvalitný. Pojem tok peňazí je založený voľne na účtovných štandardoch výkazu peňažných tokov. Termín je flexibilný a môže sa vzťahovať na časové intervaly, ktoré sa vzťahujú na minulosť. Môže sa vzťahovať na celkové množstvo všetkých tokov alebo súbor týchto tokov. Podmienky zahŕňajú čistý peňažný tok, prevádzkový peňažný tok a voľný peňažný tok. Celkový čistý peňažný tok spoločnosti počas obdobia (zvyčajne štvrťroka, polroka alebo celého roka) sa rovná zmene hotovostného salda v tomto období. Operačné peňažné toky označujú prijaté alebo vynaložené peňažné prostriedky v dôsledku vnútorných obchodných činností spoločnosti. Ide o náklady alebo výnosy súvisiace s krátkodobým majetkom spoločnosti, ako je inventár. Kapitálové výdavky sú náklady alebo zisk súvisiaci s fixným majetkom spoločnosti, ako sú hotovosť použitá na nákup nového zariadenia alebo hotovosť (lån utan inkomst), ktorá sa získava z predaja starého zariadenia. Prevádzkový peňažný tok sa vzťahuje na prijatú hotovosť alebo stratu z dôvodu vnútorných aktivít spoločnosti, ako sú prijaté peňažné prostriedky z predaja alebo peňažné prostriedky vyplatené pracovníkom. Investičný peňažný tok sa vzťahuje na peňažný tok, ktorý súvisí s fixným majetkom spoločnosti, ako je budova zariadenia atď., ako napríklad hotovosť použitá na nákup nového zariadenia alebo budovy. Peňažný tok z peňažného toku sa odvíja z finančných činností spoločnosti, ako je vydávanie akcií alebo vyplácanie dividend. Súčet týchto troch zložiek bude predstavovať celkový peňažný tok spoločnosti. Nie je preto samozrejme vždy najjednoduchšie zistiť čistý peňažný tok každej spoločnosti. Najmä veľké korporácie sú v tomto veľmi komplikované pretože ich peniaze sa ročne pohybujú veľmi často a na rôzne miesta. Zisk spoločnosti je dôležitým ukazovateľom, že finančný tok spoločnosti je plynulý, a že výdavky sú menšie ako samotné prijmy.

Google

Projekt Google vznikol v roku 1996 ako výskumný projekt Larry Paga a Sergeya Brina, doktorandských študentov na Stanfordskej univerzite. Pri vyhľadávaní dizertačnej témy Page zvážil – okrem iného – skúmanie matematických vlastností World Wide Web, teda internetu, pričom pochopil štruktúru odkazov ako obrovský graf. Jeho profesor Terry Winograd ho vyzval, aby si vybral túto myšlienku (čo neskôr na svojej stránke spomenul ako “najlepšiu radu, akú som kedy dostal”) a zameral sa na problém ako zistiť, ktoré webové stránky odkazujú na danú stránku, že počet a povaha takýchto spätných odkazov boli cennými informáciami o tejto stránke. Vo svojom výskumnom projekte, nazvanom “BackRub”, sa k nemu čoskoro pripojil Brin. Obaja Brin a Page pracovali na projekte Stanford Digital Library (SDLP). Cieľom SDLP bolo rozvíjať podporné technológie pre jednotnú, integrovanú a univerzálnu digitálnu knižnicu a bol financovaný prostredníctvom Národnej vedeckej nadácie, okrem iných federálnych agentúr. Webový prehľadávač na stránkach začal skúmať web v marci 1996, pričom vlastná domovská stránka Stanfordu slúžila ako jediný východiskový bod. Na konvertovanie spätných odkazov, ktoré zhromaždili na danú webovú stránku do dôležitého ukazovateľa, vyvinuli Brin a Page algoritmus PageRank. Pri analýze výstupu – ktorý pre danú adresu URL pozostával zo zoznamu spätných odkazov zaradených podľa dôležitosti – si dvojica uvedomila, že vyhľadávací nástroj založený na algoritme PageRank by priniesol lepšie výsledky ako existujúce techniky, ktoré v tom čase v podstate iba zaradili výsledky podľa počtu, koľkokrát sa vyhľadávací výraz objavil na stránke. V presvedčení, že stránky s veľkým množstvom odkazov od iných vysoko relevantných webových stránok musia byť najrelevantnejšie stránky spojené s vyhľadávaním, Page a Brin testovali svoju prácu ako súčasť svojich štúdií a položili základy svojho vyhľadávacieho nástroja. Názov “Google” pochádza z nesprávneho napísania slova “googol”, ktorý sa vzťahuje na číslo reprezentované číslom 1 nasledovaným sto nulami. V marci 1996 podnik Groove Track Productions požiadal o obchodnú značku v Spojených štátov amerických pre “Google” pre rôzne produkty vrátane niekoľkých kategórií odevov, hračiek, stolových hier a bonbónov. Spoločnosť zrušila svoju žiadosť v júli 1997. Po zistení, že sa v každodennom jazyku stále viac hľadá, bolo sloveso “google” pridané v roku 2006 do slovníka Oxford English Dictionary. Použitie samotného pojmu odráža ich poslanie organizovať zdanlivo nekonečné množstvo informácií na webe. V roku 2004 spoločnosť Google vytvorila neziskovú organizáciu, ktorej mimoriadnym poslaním je pomôcť s otázkami klimatických zmien, globálneho verejného zdravia a globálnej chudobe. Medzi jeho prvými projektmi je vyvinúť životaschopné hybridné elektrické vozidlo. Spoločnosť Google spolupracovala s viacerými spoločnosťami na zlepšenie svojej výroby a služieb. Dňa 28. septembra 2005 spoločnosť Google oznámila dlhodobé vedecké partnerstvo s NASA, v rámci ktorého by spoločnosť Google vytvorila centrum výskumu a vývoja. NASA a Google plánujú spolupracovať v rôznych oblastiach vrátane rozsiahleho riadenia údajov, masívne distribuovaného výpočtu, konvergencie a podpory podnikateľského vesmírneho priemyslu. V októbri 2006 spoločnosť Google vytvorila partnerstvo so spoločnosťou Sun Microsystems s cieľom pomôcť zdieľať a distribuovať navzájom svoje technológie. Ako súčasť partnerstva spoločnosť Google najme zamestnancov, ktorí pomôžu kancelárskemu programu OpenOffice.org. V rámci spolupráce s AOL spoločnosť Google plánuje spolupracovať na vyhľadávaní videí a ponúka službu AOL Premium Video v rámci služby Google Video. Zobrazenie reklamy v celej sieti Google sa tiež zvýši.

Internet

Internet je stále dôležitejšou súčasťou každodenného života ľudí po celom svete. Ale ak ste predtým nikdy nepoužívali internet, všetky tieto nové informácie môžu byť na prvý pohľad trochu mätúce. Počas tohto článku sa pokúsime odpovedať na niektoré základné otázky, ktoré môžete mať o internete a o tom, ako sa používa. Keď skončíte, budete dobre vedieť, ako funguje internet, ako sa pripojiť k internetu a ako prezerať web. Čo je to internet? Internet je globálna sieť miliárd počítačov a iných elektronických zariadení. Prostredníctvom internetu je možné pristupovať takmer k akýmkoľvek informáciám, komunikovať s kýmkoľvek iným na svete a robiť oveľa viac. Môžete to urobiť pripojením počítača na internet, ktorý sa potom stáva online. Keď niekto povie, že počítač je online, je to len ďalší spôsob, ako povedať, že je pripojený k Internetu. Počítač sa bezdrôtovo pripája k internetu. Čo je to web? World Wide Web – zvyčajne nazývaný skrátene web – je zbierka rôznych webových stránok, ku ktorým máte prístup cez internet. Webová stránka je tvorená súvisiacim textom, obrázkami a inými zdrojmi. Webové stránky sa môžu podobať iným formám ako sú napríklad novinové články alebo televízne programy alebo môžu byť interaktívne spôsobom, ktorý je jedinečný pre počítače. Účelom webových stránok môže byť takmer čokoľvek: spravodajská platforma, reklama, online knižnica, fórum na zdieľanie obrázkov alebo vzdelávacie stránky! Po pripojení k internetu máte prístup k webovým stránkam a ich prezeranie môžete uskutočniť pomocou typu aplikácie nazývanej webový prehliadač. Majte na pamäti, že samotný webový prehliadač nie je internet; Iba zobrazuje webové stránky, ktoré sú uložené na internete. Ako funguje internet? V tomto okamihu Vás možno zaujíma, ako vlastne internet funguje? Presná odpoveď je dosť komplikovaná a chvíľu toto vysvetlenie trvá. Namiesto toho sa pozrime na niektoré z najdôležitejších vecí, ktoré by ste mali vedieť. Je dôležité uvedomiť si, že internet je globálna sieť fyzických káblov, ktorá môže obsahovať medené, televízne a optické káble. Dokonca aj bezdrôtové pripojenia, ako Wi-Fi a 3G/4G, sa spoliehajú na tieto fyzické káble na prístup na internet. Keď navštívite webovú lokalitu, pošle počítač požiadavku cez tieto káble na server. Server je miesto, kde sú uložené webové stránky a funguje podobne ako pevný disk Vášho počítača. Po doručení žiadosti server načíta web a odošle správne dáta späť do Vášho počítača. Je úžasné, že sa to všetko stane len v priebehu niekoľko sekúnd! Pre bežného užívateľa je takmer nemožné zistiť, že sa nejaké dáta vôbec z nejakého servera sťahujú, tak rýchlo prebieha tento proces v súčasnosti. Jednou z najlepších funkcií internetu je schopnosť komunikovať takmer okamžite s každým človekom na svete. E-mail je jedným z najstarších a najuniverzálnejších spôsobov, ako komunikovať a zdieľať informácie na internete a miliardy ľudí ho dodnes používajú. Sociálne médiá umožňujú ľuďom komunikovať rôznymi spôsobmi a vytvárať komunity online. Existuje veľa ďalších vecí, ktoré môžete urobiť na internete. Existujú tisíce spôsobov, ako držať krok s novinkami alebo nakupovať niečo online. Môžete platiť účty, spravovať svoje bankové účty, stretávať sa s novými ľuďmi, pozerať sa na televíziu alebo učiť sa nové zručnosti. Môžete sa naučiť alebo urobiť online takmer čokoľvek.

Softvér

Niekedy označovaný aj ako SW, je softvér je zbierka inštrukcií, ktoré umožňujú používateľovi komunikovať s počítačom, jeho hardvérom alebo vykonávať úlohy. Bez softvéru by väčšina počítačov bola zbytočná. Napríklad bez Vášho softvéru internetového prehliadača ste nemohli surfovať na internete alebo čítať túto stránku a bez operačného systému, prehliadač by nemohol bežať na Vašom počítači. N každom počítači beží určitý zoznam rôznych druhov softvéru, ktoré mohol počítač nainštalovať s príkladmi súvisiacich programov. Treba poznamenať, že aj keď je softvér považovaný za program, môže to byť všetko, čo beží na počítači. Medzi najčastejšie softvéri na počítačoch patrí antivírus, hudobný program, ovládač, e-mailový program, hra, prehrávač videa, internetový prehliadač alebo napríklad aj programy Microsoft Office. Ako získate softvér? Softvér je možné zakúpiť v obchode s počítačmi alebo online a často býval v škatuli obsahujúcej všetky disky (disketu, CD, DVD alebo Blu-ray), manuály, záruky a inú dokumentáciu. V dnešnej dobe sú čoraz populárnejšie downloady softvéru priamo z internetových stránok. Softvér je možné prevziať aj do počítača cez internet. Po stiahnutí sa spustia inštalačné súbory, aby sa spustil proces inštalácie v počítači. K dispozícii sú tiež milióny programov voľného softvéru, ktoré sú rozdelené do rôznych kategórií. Zdieľaný alebo skúšobný softvér je softvér, ktorý Vám ponúka niekoľko dní na vyskúšanie softvéru skôr, ako budete musieť kúpiť program. Po uplynutí skúšobnej doby prevádzky budete vyzvaní na zadanie kódu alebo zaregistrovanie produktu predtým, ako ho budete môcť ďalej používať. Freeware je úplne bezplatný softvér, ktorý nikdy nevyžaduje platbu, pokiaľ nie je upravený. Softvér s otvoreným zdrojovým kódom je podobný softvéru freeware. Program je nielenže poskytnutý zadarmo, ale aj zdrojový kód, ktorý sa používa na vytvorenie programu je voľne dostupný, čo umožňuje komukoľvek zmeniť program alebo zobraziť jeho vytvorenie. Akonáhle je softvér nainštalovaný na pevnom disku počítača, program sa môže použiť kedykoľvek nájdením programu v počítači. Na počítači so systémom Windows sa v ponuke Štart alebo na úvodnej obrazovke pridá ikona programu v závislosti od Vašej verzie systému Windows. Po nainštalovaní softvéru do počítača môže byť potrebné aktualizovať operačný systém, aby sa odstránili všetky nájdené chyby. Aktualizáciu programu môžete vykonať pomocou softvérových záplat. Po nainštalovaní aktualizácií sa už nebudú vyskytovať problémy, ktoré by mohli nastať v programe. Ako je softvér vytvorený a ako funguje? Počítačový programátor (alebo niekoľko programátorov) napíšu kód pokynov pomocou programovacieho jazyka, ktorý informuje o tom, ako má fungovať a čo robiť. Akonáhle je program dokončený, je premenený do jazyka, ktorý počítač dokáže pochopiť. Pri vytváraní alebo úprave súborov pomocou softvéru – napríklad dokumentu Microsoft Word alebo obrázka v programe Photoshop – sa tento súbor považuje za zdroj alebo majetok používaný softvérom. Samotný súbor sa však nepovažuje za softvér, hoci je podstatnou súčasťou toho, čo robí Váš softvér. Čo bolo prvým počítačovým softvérom? Prvý softvérový program, ktorý sa vykonal v elektronickej pamäti, napísal Tom Kilburn. Program vypočítal najvyšší faktor celého čísla 2 ^ 18 = 262144 a bol úspešne spustený 21. júna 1948 na univerzite v Manchestri. Počítač, ktorý mal tento program, bol nazývaný Experimentálny stroj malého rozsahu, inak známy ako počítač “Baby”. Toto “Manchesterské dieťa” je široko pokladané za začiatok éry softvéru.

Čo je to IT?

IT je skratka pre informačné technológie a vyslovuje sa ako dve samostatné písmená. IT je široká oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými aspektmi riadenia a spracúvania informácií, najmä v rámci veľkej organizácie alebo spoločnosti. Informačné technológie sa vo všeobecnosti nepoužívajú s ohľadom na osobné alebo domáce výpočty a vytváranie sietí. IT je viac ako počítač a sieť. Zatiaľ čo IT sa často používa na popis počítačov a počítačových sietí, v skutočnosti zahŕňa všetky vrstvy všetkých systémov v rámci organizácie – od fyzického hardvéru až po operačné systémy, aplikácie, databázy, úložné zariadenia, servery a ďalšie. Telekomunikačné technológie vrátane internetových a firemných telefónov sú súčasťou IT sitio web de méxico infraštruktúry organizácie. Vzhľadom na to, že počítačové systémy sú kľúčové pre riadenie informácií, počítačové oddelenia v spoločnostiach a univerzitách sa často nazývajú oddelenia IT. Už ste sa niekedy pozreli na vašu obľúbenú webovú stránku a premýšľali ste nad tým, ako bola vytvorená? Pozerali ste sa na to, ako fungovali gombíky, keď ste na nich klikli, alebo na nejakú inú časť a mysleli si: “Kiež by som to mohol vytvoriť aj ja”? Zatiaľ čo dizajn webových stránok je spôsob, akým webové stránky vyzerajú, vývoj na front ende je to, ako sa tento dizajn skutočne realizuje na webe. Vývojári na fronte používajú HTML, CSS a JavaScript na kódovanie webových stránok a návrhov webových aplikácií, ktoré vytvorili web dizajnéri. Kód, ktorý píšu, prebieha vo vnútri prehliadača používateľa (na rozdiel od vývojára na pozadí, ktorého kód beží na webovom serveri). Premýšľajte o tom trochu takto: vývojár frontu je ako inžinier, ktorý navrhuje a vytvára systémy, ktoré tvoria mestskú infraštruktúru (elektrina, voda a kanalizácia, atď.), Zatiaľ čo developer vo fronte je ten, ktorý prechádza ulicami a uisťuje sa, že všetko je správne spojené, aby ľudia mohli žiť svoj život. Tiež majú na starosti zabezpečenie toho, aby na tam neboli žiadne chyby, a tiež aby sa zabezpečili, že dizajn sa objavuje, tak ako má, na rôznych platformách a prehliadačoch. HTML a CSS sú najzakladanejšie stavebné bloky kódovania webu. Bez týchto dvoch vecí nemôžete vytvoriť dizajn webových stránok a všetko, čo vytvoríte, je neformátovaný prostý text na obrazovke. Nemôžete ani pridať obrázky na stránku bez HTML! A prečo toto vôbec spomíname? S IT je nesporne spojené aj množstvo rôznych pracovných pozícií a príležitosti. Než začnete pracovať na ľubovoľnej kariére vývoja webových stránok, musíte ovládať kódovanie pomocou kódu HTML a CSS. Dobrou správou je, že získanie spoľahlivých pracovných poznatkov o každom z nich sa dá stihnúť len za pár týždňov. Okrem web dizajnérov v IT pracujú aj vývojári, ktorí pracujú s kódom a denne iba programujú. JavaScript Vám umožňuje pridať na Vaše webové stránky viac funkcií. Dokonca môžete vytvoriť veľa základných webových aplikácií pomocou HTML, CSS a JavaScript. Na najzakladanejšej úrovni vám JS umožňuje pridávať na Vaše webové stránky množstvo interaktívnych prvkov. Použite ho na vytváranie vecí, ako sú mapy, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase, interaktívne filmy a online hry. Je to aj najpopulárnejší programovací jazyk na svete, takže bez mcredit.mx ohľadu na Vaše kariérne plány ako developer, je to veľmi cenná vec, ktorú sa naučíte.

Wi-Fi a LAN

Wi-Fi je technológia, ktorá slúži na bezdrôtovú lokálnu sieťovú komunikáciu so zariadeniami. Wi-Fi je ochranná známka, ktorá sa nachádza len na produktoch, ktoré úspešne absolvovali certifikačné testovanie. Zariadenia, ktoré môžu používať technológiu Wi-Fi sú osobné počítače, herné konzoly, smartfóny, digitálne fotoaparáty, tablety, inteligentné televízory, digitálne audio prehrávače a moderné tlačiarne. Zariadenia kompatibilné s Wi-Fi sa môžu pripojiť k internetu cez sieť WLAN a bezdrôtový prístupový bod. Takýto prístupový bod má dosah asi 20 metrov v budove a väčší rozsah vonku. Wi-Fi nemá žiadne fyzické pripojenia, je viac náchylné na útok než káblové pripojenie. Wi-Fi využíva veľké množstvo patentov, ktoré vlastní mnoho rôznych organizácií. Názov Wi-Fi, ktorý bol komerčne používaný minimálne už v auguste 1999, vytvorila značková poradenská spoločnosť Interbrand. Názov je niekedy písaný aj ako WiFi, Wifi alebo wifi, ale tieto nie sú schválené Alianciou Wi-Fi. Wi-Fi Alliance presadzuje používanie značky Wi-Fi na technológie založené na štandardoch IEEE 802.11 od IEEE. To zahŕňa pripojenia bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN), pripojenia zariadenia k zariadeniu (napríklad Wi-Fi Peer to Peer, známe ako Wi-Fi Direct), osobné počítačové siete (PAN), lokálné siete (LAN) a pripojenia k sieti (WAN). LAN z anglického Local area network označuje lokálnu počítačovú sieť, ktorá spája počítače a iné zariadenia. Pokrýva menšiu geografickú oblasť, maximálne do vzdialenosti niekoľkých km. Medzi príklady patrí napríklad dom, kancelária alebo sieť budov. Siete LAN bývajú v súčasnosti založené najmä na prepínaných sieťach Ethernet, ktoré sú prepojení pomocou kovových alebo optických káblov. Wi-Fi umožňuje lacnejšie rozmiestnenie miestnych sietí (LAN). Aj priestory, kde nemôžu byť namontované káble, ako napríklad vonkajšie priestory a historické budovy, môžu byť hostiteľmi bezdrôtových sietí LAN. Vlastnosti určitých materiálov, napríklad kameň s vysokým obsahom kovu, môžu blokovať signály Wi-Fi. Výrobcovia väčšiny notebookov využívajú bezdrôtové sieťové adaptéry. Cena čipových sad pre Wi-Fi naďalej klesá. Na rozdiel od mobilných telefónov funguje akékoľvek štandardné zariadenie Wi-Fi kdekoľvek na svete. Bezdrôtový prístupový bod (WAP) spája skupinu bezdrôtových zariadení so susednou drôtovou sieťou LAN. Prístupový bod sa podobá sieťovému rozbočovaču, ktorý okrem zdieľaného bezdrôtového zariadenia, umožňuje prenos dát medzi pripojenými bezdrôtovými zariadeniami a umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovať s inými drôtovými zariadeniami. Bezdrôtové adaptéry umožňujú zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej sieti. Tieto adaptéry sa pripájajú k zariadeniam pomocou rôznych externých alebo interných prepojení. Od roku 2010 je väčšina novších prenosných počítačov vybavená zabudovanými internými adaptérmi. Bezdrôtové sieťové mostíky pripájajú káblovú sieť k bezdrôtovej sieti. Bezdrôtové zosilňovače môžu rozšíriť dosah existujúcej bezdrôtovej siete. Strategicky umiestnené rozširovacie zariadenia môžu zväčšiť oblasť signálu alebo umožniť, aby sa oblasť signálu dostala okolo bariér. Bezdrôtové zariadenia pripojené prostredníctvom zosilňovačov budú trpieť zvýšenou latenciou, ako aj znížením maximálnej dátovej rýchlosti, ktorá je k dispozícii. Rozsah signálu Wi-Fi závisí od frekvenčného pásma, výkonu rádiového signálu, typu antény, ako aj od modulačnej techniky. Hlavným problémom pri zabezpečení bezdrôtových sietí je zjednodušený prístup k sieti v porovnaní s tradičnými káblovými sieťami. Pri káblovej sieti musí človek buď získať prístup do budovy (fyzicky sa pripojiť do internej siete), alebo preniknúť cez externý firewall. Ak chcete získať prístup k Wi-Fi, musíte byť len v dosahu siete Wi-Fi. Väčšina obchodných sietí chráni citlivé údaje a systémy tým, že sa pokúša zakázať externý prístup.

Windows

Microsoft Windows, alebo jednoducho Windows, je názvom pre súbor grafických operačných systémov vyvinutých a predávaných spoločnosťou Microsoft. Skladá sa z niekoľkých skupín operačných systémov, z ktorých každá pokrýva určitú oblasť výpočtového priemyslu s operačným systémom. Systémy Windows zahŕňajú Windows NT, Windows Server alebo Windows Mobile. Spoločnosť Microsoft predstavila 20. novembra 1985 operačný systém s názvom Windows ako grafické rozhranie operačného systému pre MS-DOS v reakcii na rastúci záujem o grafické používateľské rozhrania (GUI). Microsoft Windows dominuje na trhu osobných počítačov na svete s viac ako 90% podielom na trhu. Jeho najväčším konkurentom je Mac OS, ktorý bol zavedený v roku 1984. Od septembra 2016 je najnovšou verziou systému Windows pre počítače, tablety, smartfóny a vstavané zariadenia Windows 10. Najnovšou verziou operačného systému serverových počítačov je Windows Server 2016. Špecializovaná verzia systému Windows sa spúšťa na hernej konzole Xbox One. Xbox OS je neoficiálny názov verzii systému Windows, ktorá beží na konzole Xbox One. Jedná sa o konkrétnejšiu implementáciu s dôrazom na virtualizáciu. Spoločnosť Microsoft aktualizuje operačný systém Xbox One každý mesiac a tieto aktualizácie je možné prevziať zo služby Xbox Live do konzoly Xbox a následne ich nainštalovať. Systém Xbox One tiež umožňuje spätnú kompatibilitu s konzolou Xbox 360, a systém Xbox 360 je spätne kompatibilný s pôvodným Xboxom. Viacjazyčná podpora je zabudovaná do systému Windows. Jazyk klávesnice aj rozhrania je možné zmeniť prostredníctvom ovládacieho panelu. Komponenty pre všetky podporované vstupné jazyky sa automaticky nainštalujú počas inštalácie systému Windows. Balíky jazykových rozhraní sú distribuovateľné a môžu byť prevzaté z internetu a nainštalované pre akékoľvek vydanie systému Windows (XP alebo novšie). Jazyk rozhrania nainštalovaných aplikácií nie je ovplyvnený zmenami v jazyku rozhrania systému Windows. Dostupnosť jazykov závisí od samotných vývojárov aplikácií. Spotrebiteľské verzie systému Windows boli pôvodne navrhnuté pre jednoduché používanie na jednom používateľskom počítači bez sieťového pripojenia a nemali už od začiatku funkcie zabezpečenia. Problémy s dizajnom v kombinácii s chybami programovania a popularitou systému Windows znamenajú, že je častým cieľom počítačových vírusov. Spoločnosť Microsoft vydáva bezpečnostné balíky prostredníctvom služby Windows Update približne raz za mesiac. Najnovší operačný systém Windows 10 pre počítače bol vydaný 29. júla 2015 a rieši nedostatky v používateľskom rozhraní, ktoré sa prvýkrát predstavilo so systémom Windows 8. Zmeny zahŕňajú vrátenie ponuky Štart, virtuálny desktopový systém a možnosť spúšťať aplikácie Windows Store v oknách na pracovnej ploche. V neskoršej aktualizácií sa upravili niektoré funkcie, ktoré zahŕňajú nové ikony a kontextové ponuky, ktoré možno vyvolať pravým tlačidlom myši, nájdenie zariadenia a aktualizácie Edge. Windows 10 je na Slovensku, ale aj po celom svete na druhom mieste najpoužívanejších operačných systémov. Už predbehol aj svojho predchodcu, Windows 8.1. V tejto štatistike sa nerátajú len nové zariadenia, ktoré boli zakúpené s Windows 10, ale aj staršie zariadenia, ktoré prešli z predchádzajúcich operačných systémov na Windows 10. Najväčším dôvodom pre takýto rýchly nárast rozšírenia operačného systému Windows 10 už necelých pár mesiacov po jeho spustení je možnosť prejsť bezplatne z akéhokoľvek staršieho operačného systému Windows 7 alebo Windows 8.1 na Windows 10. Táto výhoda však platila iba necelý rok. Od 29.7.2016 je tento prestup už spoplatnený.

Microsoft

Určite mnohí z Vás každodenne používate operačný systém Windows od spoločnosti Microsoft. Jeho najznámejším spoločníkom je istotne balík Microsoft Office, ktorý sa používa na mnohé kancelárske práce. Spoločnosť Microsoft už na trhu pôsobí viac ako 40 rokov. Pripomeňme si teda niekoľko dôležitých medzníkov z jej minulosti. Dnes Microsoft pôsobí globálne a produkuje okrem už spomínaného softvéru aj iné služby a internetové technológie. Využitie nachádzajú v domácnostiach ale aj vo veľkých firmách. Spoločnosť Microsoft vznikla v roku 1975. Od tej doby až do dnešného dňa prešla mnohými zmenami a v súčasnosti zamestnáva viac ako 90 000 ľudí po celom svete. Dokonca aj na Slovenskú nájdete pobočku tejto korporácie. Je známe, že spoluzakladateľom Microsoftu je Bill Gates. Ten sa narodil v roku 1955 v štáte Washington, v meste Seattle. Už na strednej škole sa naučil programovať, neskôr nastúpil aj na prestížnu školu Harvard, ale túto nikdy nedokončil. Dnes patrí Bill Gates vďaka svojej spoločnosti medzi najbohatších a najvplyvnejších ľudí na našej planéte. Práve z toho dôvodu on a jeho žena Melinda založili aj nadáciu, ktorá pomáha ľuďom bez majetku dosiahnuť vzdelanie. Menej známou postavou z histórie spoločnosti Microsoft je Paul Gardner Allen. Ten sa narodil v roku 1953 v tom istom meste ako Bill Gates. Boli dokonca s Billom aj spolužiaci a neskôr sa stal úspešným podnikateľom a priekopníkom pre spoločnosť Microsoft. V 70. rokoch, keď bola ešte éra počítačov v plienkach, sa toto duo rozhodlo, že je výborným nápadom priniesť vtedy ešte veľmi rozmerné počítače do domácnosti pomocou menších osobných počítačov, ktoré sa nazývali Altair 8800. Firma začínala v roku 1976 so siedmimi zamestnancami. Spoločnosti sa začalo dariť a tak postupne stúpal aj počet zamestnancov. V roku 1980 oslovila spoločnosť Microsoft IBM s nápadom na vývoj nového operačného systému, ktorý dostal jednoduché meno MS DOS. Tento systém by preklenul rozdiely a prekážky medzi fyzickou skrinkou a zobrazovaním príkazov pre počítač, teda hardvér. O rok neskôr už IBM začal inštalovať nový operačný systém do počítačov vlastnej výroby. MS DOS zjednodušoval používateľom ovládanie počítačov, avšak bol pre mnohých ešte stále moc náročný. Práve preto Microsoft nezaspal na vavrínoch a začal vyvíjať nový systém, ktorý by mal uľahčiť prácu s počítačom ešte viac. Systém dostal názov Windows, pretože užívateľ mal práve pomocou rôznych okien ovládať jednotlivé funkcie počítača. Systém bol verejnosti oficiálne predstavený v roku 1983, ale do počítačov sa dostal až o dva roky neskôr po intenzívnom testovaní a vývoji. Na rozdiel od systému MS DOS, kde sa jednotlivé príkazy museli zadávať do príkazového riadku, Windows si vystačil s počítačovou myškou, ktorá umožňovala navigáciu a zadávanie príkazov medzi jednotlivými oknami. Dizajn operačného systému sa výrazne zmenil a užívateľ mohol mať otvorených naraz viacero programov a okien. Medzi prvé programy operačného systému Windows patril Skicár, Poznámkový blok alebo kalkulačka. Novšími verziami operačného systému sa naďalej zdokonaľovalo grafické rozhranie. Na pracovnej ploche pribudli ikony, ktoré po kliknutí spustili daný program alebo súbor. V roku 1988 spoločnosť Microsoft prerástla v najväčšiu IT spoločnosť na trhu s počítačovým softvérom. V roku 1990 sa k základným programom systému pridal aj kancelársky balíček.