Wi-Fi a LAN

Wi-Fi je technológia, ktorá slúži na bezdrôtovú lokálnu sieťovú komunikáciu so zariadeniami. Wi-Fi je ochranná známka, ktorá sa nachádza len na produktoch, ktoré úspešne absolvovali certifikačné testovanie. Zariadenia, ktoré môžu používať technológiu Wi-Fi sú osobné počítače, herné konzoly, smartfóny, digitálne fotoaparáty, tablety, inteligentné televízory, digitálne audio prehrávače a moderné tlačiarne. Zariadenia kompatibilné s Wi-Fi sa môžu pripojiť k internetu cez sieť WLAN a bezdrôtový prístupový bod. Takýto prístupový bod má dosah asi 20 metrov v budove a väčší rozsah vonku. Wi-Fi nemá žiadne fyzické pripojenia, je viac náchylné na útok než káblové pripojenie. Wi-Fi využíva veľké množstvo patentov, ktoré vlastní mnoho rôznych organizácií. Názov Wi-Fi, ktorý bol komerčne používaný minimálne už v auguste 1999, vytvorila značková poradenská spoločnosť Interbrand. Názov je niekedy písaný aj ako WiFi, Wifi alebo wifi, ale tieto nie sú schválené Alianciou Wi-Fi. Wi-Fi Alliance presadzuje používanie značky Wi-Fi na technológie založené na štandardoch IEEE 802.11 od IEEE. To zahŕňa pripojenia bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN), pripojenia zariadenia k zariadeniu (napríklad Wi-Fi Peer to Peer, známe ako Wi-Fi Direct), osobné počítačové siete (PAN), lokálné siete (LAN) a pripojenia k sieti (WAN). LAN z anglického Local area network označuje lokálnu počítačovú sieť, ktorá spája počítače a iné zariadenia. Pokrýva menšiu geografickú oblasť, maximálne do vzdialenosti niekoľkých km. Medzi príklady patrí napríklad dom, kancelária alebo sieť budov. Siete LAN bývajú v súčasnosti založené najmä na prepínaných sieťach Ethernet, ktoré sú prepojení pomocou kovových alebo optických káblov. Wi-Fi umožňuje lacnejšie rozmiestnenie miestnych sietí (LAN). Aj priestory, kde nemôžu byť namontované káble, ako napríklad vonkajšie priestory a historické budovy, môžu byť hostiteľmi bezdrôtových sietí LAN. Vlastnosti určitých materiálov, napríklad kameň s vysokým obsahom kovu, môžu blokovať signály Wi-Fi. Výrobcovia väčšiny notebookov využívajú bezdrôtové sieťové adaptéry. Cena čipových sad pre Wi-Fi naďalej klesá. Na rozdiel od mobilných telefónov funguje akékoľvek štandardné zariadenie Wi-Fi kdekoľvek na svete. Bezdrôtový prístupový bod (WAP) spája skupinu bezdrôtových zariadení so susednou drôtovou sieťou LAN. Prístupový bod sa podobá sieťovému rozbočovaču, ktorý okrem zdieľaného bezdrôtového zariadenia, umožňuje prenos dát medzi pripojenými bezdrôtovými zariadeniami a umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovať s inými drôtovými zariadeniami. Bezdrôtové adaptéry umožňujú zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej sieti. Tieto adaptéry sa pripájajú k zariadeniam pomocou rôznych externých alebo interných prepojení. Od roku 2010 je väčšina novších prenosných počítačov vybavená zabudovanými internými adaptérmi. Bezdrôtové sieťové mostíky pripájajú káblovú sieť k bezdrôtovej sieti. Bezdrôtové zosilňovače môžu rozšíriť dosah existujúcej bezdrôtovej siete. Strategicky umiestnené rozširovacie zariadenia môžu zväčšiť oblasť signálu alebo umožniť, aby sa oblasť signálu dostala okolo bariér. Bezdrôtové zariadenia pripojené prostredníctvom zosilňovačov budú trpieť zvýšenou latenciou, ako aj znížením maximálnej dátovej rýchlosti, ktorá je k dispozícii. Rozsah signálu Wi-Fi závisí od frekvenčného pásma, výkonu rádiového signálu, typu antény, ako aj od modulačnej techniky. Hlavným problémom pri zabezpečení bezdrôtových sietí je zjednodušený prístup k sieti v porovnaní s tradičnými káblovými sieťami. Pri káblovej sieti musí človek buď získať prístup do budovy (fyzicky sa pripojiť do internej siete), alebo preniknúť cez externý firewall. Ak chcete získať prístup k Wi-Fi, musíte byť len v dosahu siete Wi-Fi. Väčšina obchodných sietí chráni citlivé údaje a systémy tým, že sa pokúša zakázať externý prístup.

Windows

Microsoft Windows, alebo jednoducho Windows, je názvom pre súbor grafických operačných systémov vyvinutých a predávaných spoločnosťou Microsoft. Skladá sa z niekoľkých skupín operačných systémov, z ktorých každá pokrýva určitú oblasť výpočtového priemyslu s operačným systémom. Systémy Windows zahŕňajú Windows NT, Windows Server alebo Windows Mobile. Spoločnosť Microsoft predstavila 20. novembra 1985 operačný systém s názvom Windows ako grafické rozhranie operačného systému pre MS-DOS v reakcii na rastúci záujem o grafické používateľské rozhrania (GUI). Microsoft Windows dominuje na trhu osobných počítačov na svete s viac ako 90% podielom na trhu. Jeho najväčším konkurentom je Mac OS, ktorý bol zavedený v roku 1984. Od septembra 2016 je najnovšou verziou systému Windows pre počítače, tablety, smartfóny a vstavané zariadenia Windows 10. Najnovšou verziou operačného systému serverových počítačov je Windows Server 2016. Špecializovaná verzia systému Windows sa spúšťa na hernej konzole Xbox One. Xbox OS je neoficiálny názov verzii systému Windows, ktorá beží na konzole Xbox One. Jedná sa o konkrétnejšiu implementáciu s dôrazom na virtualizáciu. Spoločnosť Microsoft aktualizuje operačný systém Xbox One každý mesiac a tieto aktualizácie je možné prevziať zo služby Xbox Live do konzoly Xbox a následne ich nainštalovať. Systém Xbox One tiež umožňuje spätnú kompatibilitu s konzolou Xbox 360, a systém Xbox 360 je spätne kompatibilný s pôvodným Xboxom. Viacjazyčná podpora je zabudovaná do systému Windows. Jazyk klávesnice aj rozhrania je možné zmeniť prostredníctvom ovládacieho panelu. Komponenty pre všetky podporované vstupné jazyky sa automaticky nainštalujú počas inštalácie systému Windows. Balíky jazykových rozhraní sú distribuovateľné a môžu byť prevzaté z internetu a nainštalované pre akékoľvek vydanie systému Windows (XP alebo novšie). Jazyk rozhrania nainštalovaných aplikácií nie je ovplyvnený zmenami v jazyku rozhrania systému Windows. Dostupnosť jazykov závisí od samotných vývojárov aplikácií. Spotrebiteľské verzie systému Windows boli pôvodne navrhnuté pre jednoduché používanie na jednom používateľskom počítači bez sieťového pripojenia a nemali už od začiatku funkcie zabezpečenia. Problémy s dizajnom v kombinácii s chybami programovania a popularitou systému Windows znamenajú, že je častým cieľom počítačových vírusov. Spoločnosť Microsoft vydáva bezpečnostné balíky prostredníctvom služby Windows Update približne raz za mesiac. Najnovší operačný systém Windows 10 pre počítače bol vydaný 29. júla 2015 a rieši nedostatky v používateľskom rozhraní, ktoré sa prvýkrát predstavilo so systémom Windows 8. Zmeny zahŕňajú vrátenie ponuky Štart, virtuálny desktopový systém a možnosť spúšťať aplikácie Windows Store v oknách na pracovnej ploche. V neskoršej aktualizácií sa upravili niektoré funkcie, ktoré zahŕňajú nové ikony a kontextové ponuky, ktoré možno vyvolať pravým tlačidlom myši, nájdenie zariadenia a aktualizácie Edge. Windows 10 je na Slovensku, ale aj po celom svete na druhom mieste najpoužívanejších operačných systémov. Už predbehol aj svojho predchodcu, Windows 8.1. V tejto štatistike sa nerátajú len nové zariadenia, ktoré boli zakúpené s Windows 10, ale aj staršie zariadenia, ktoré prešli z predchádzajúcich operačných systémov na Windows 10. Najväčším dôvodom pre takýto rýchly nárast rozšírenia operačného systému Windows 10 už necelých pár mesiacov po jeho spustení je možnosť prejsť bezplatne z akéhokoľvek staršieho operačného systému Windows 7 alebo Windows 8.1 na Windows 10. Táto výhoda však platila iba necelý rok. Od 29.7.2016 je tento prestup už spoplatnený.

Microsoft

Určite mnohí z Vás každodenne používate operačný systém Windows od spoločnosti Microsoft. Jeho najznámejším spoločníkom je istotne balík Microsoft Office, ktorý sa používa na mnohé kancelárske práce. Spoločnosť Microsoft už na trhu pôsobí viac ako 40 rokov. Pripomeňme si teda niekoľko dôležitých medzníkov z jej minulosti. Dnes Microsoft pôsobí globálne a produkuje okrem už spomínaného softvéru aj iné služby a internetové technológie. Využitie nachádzajú v domácnostiach ale aj vo veľkých firmách. Spoločnosť Microsoft vznikla v roku 1975. Od tej doby až do dnešného dňa prešla mnohými zmenami a v súčasnosti zamestnáva viac ako 90 000 ľudí po celom svete. Dokonca aj na Slovenskú nájdete pobočku tejto korporácie. Je známe, že spoluzakladateľom Microsoftu je Bill Gates. Ten sa narodil v roku 1955 v štáte Washington, v meste Seattle. Už na strednej škole sa naučil programovať, neskôr nastúpil aj na prestížnu školu Harvard, ale túto nikdy nedokončil. Dnes patrí Bill Gates vďaka svojej spoločnosti medzi najbohatších a najvplyvnejších ľudí na našej planéte. Práve z toho dôvodu on a jeho žena Melinda založili aj nadáciu, ktorá pomáha ľuďom bez majetku dosiahnuť vzdelanie. Menej známou postavou z histórie spoločnosti Microsoft je Paul Gardner Allen. Ten sa narodil v roku 1953 v tom istom meste ako Bill Gates. Boli dokonca s Billom aj spolužiaci a neskôr sa stal úspešným podnikateľom a priekopníkom pre spoločnosť Microsoft. V 70. rokoch, keď bola ešte éra počítačov v plienkach, sa toto duo rozhodlo, že je výborným nápadom priniesť vtedy ešte veľmi rozmerné počítače do domácnosti pomocou menších osobných počítačov, ktoré sa nazývali Altair 8800. Firma začínala v roku 1976 so siedmimi zamestnancami. Spoločnosti sa začalo dariť a tak postupne stúpal aj počet zamestnancov. V roku 1980 oslovila spoločnosť Microsoft IBM s nápadom na vývoj nového operačného systému, ktorý dostal jednoduché meno MS DOS. Tento systém by preklenul rozdiely a prekážky medzi fyzickou skrinkou a zobrazovaním príkazov pre počítač, teda hardvér. O rok neskôr už IBM začal inštalovať nový operačný systém do počítačov vlastnej výroby. MS DOS zjednodušoval používateľom ovládanie počítačov, avšak bol pre mnohých ešte stále moc náročný. Práve preto Microsoft nezaspal na vavrínoch a začal vyvíjať nový systém, ktorý by mal uľahčiť prácu s počítačom ešte viac. Systém dostal názov Windows, pretože užívateľ mal práve pomocou rôznych okien ovládať jednotlivé funkcie počítača. Systém bol verejnosti oficiálne predstavený v roku 1983, ale do počítačov sa dostal až o dva roky neskôr po intenzívnom testovaní a vývoji. Na rozdiel od systému MS DOS, kde sa jednotlivé príkazy museli zadávať do príkazového riadku, Windows si vystačil s počítačovou myškou, ktorá umožňovala navigáciu a zadávanie príkazov medzi jednotlivými oknami. Dizajn operačného systému sa výrazne zmenil a užívateľ mohol mať otvorených naraz viacero programov a okien. Medzi prvé programy operačného systému Windows patril Skicár, Poznámkový blok alebo kalkulačka. Novšími verziami operačného systému sa naďalej zdokonaľovalo grafické rozhranie. Na pracovnej ploche pribudli ikony, ktoré po kliknutí spustili daný program alebo súbor. V roku 1988 spoločnosť Microsoft prerástla v najväčšiu IT spoločnosť na trhu s počítačovým softvérom. V roku 1990 sa k základným programom systému pridal aj kancelársky balíček.