Periférie

Alternatívne sú označované aj ako pomocné zariadenia. Sú to hardvérové vstupné zariadenia alebo výstupné zariadenia, ktoré dodávajú počítaču dodatočnú funkčnosť. Periférne zariadenia však nie sú pre počítač nevyhnutné na vykonávanie jeho základných úloh. Ale môžu slúžiť na rozšírenie možností pre používateľa. Z každodenného života určite poznáte mnoho periférnych zariadení a ani si to neuvedomujete. Nižšie si uvedieme tie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú a používajú v domácnostiach (pikalaina heti Suomessa – alfalainaa.fi). Digitálny fotoaparát je hardvérové ​​zariadenie, ktoré fotografuje ako bežný fotoaparát, ale ukladá obrázok ako dáta namiesto tlače na klasický film. Mnohé digitálne fotoaparáty sú schopné zaznamenávať okrem fotografovania aj video. Klávesnica počítača je jedným z primárnych vstupných zariadení používaných v práci s počítačom, ktorá vyzerá podobne ako tá, využívaná kedysi na elektrických písacích strojoch, ale s niektorými ďalšími klávesmi. Klávesnice umožňujú zadávať písmená, čísla a ďalšie symboly do počítača, ktoré môžu slúžiť ako príkazy alebo sú použité na písanie textu. Dnešné klávesnice obsahujú aj sadu ovládacích tlačidiel, funkčných klávesov, indikátorov LED, opierky pre zápästia, tlačidlá so šípkami a iné prvky. Už v dnešnej dobe menej používaním nástrojom je mikrofón. Je to periférny hardvér pôvodne vynájdený Emilem Berlinerom v roku 1877, ktorý umožňuje používateľom počítača nahrávať zvuk do svojich počítačov a taktiež komunikovať cez internet alebo počítačové hry. Počítačová myš je vreckové hardvérové ​​vstupné zariadenie, ktoré riadi kurzor v grafickom rozhraní a dokáže presunúť a vybrať text, ikony, súbory a priečinky. Pri stolných počítačoch je myš umiestnená na rovnom povrchu, akým je napríklad podložka pod myš alebo stôl a je umiestnená pred počítačom. V minulosti mali počítačové myši kolieska a dve tlačidlá, dnes majú myšky už laserové snímače a mnoho tlačidiel na rôzne funkcie. Dnes sú všetky monitory vytvorené pomocou technológie s plochým panelom, zvyčajne s podsvietením LED. Určite sa pýtate kedy bol vynájdený prvý počítačový monitor? Prvý počítačový monitor bol súčasťou počítačového systému Xerox Alto, ktorý bol vydaný 1. marca 1973. Tlačiareň je externé hardvérové ​​výstupné zariadenie, ktoré prenáša elektronické dáta uložené v počítači alebo inom zariadení a vygeneruje ich v tlačenej podobe. Napríklad, ak ste v počítači vytvorili dokument, môžete ho vytlačiť na papier hneď v niekoľkých kópiách. Tlačiarne sú jednou z najobľúbenejších počítačových periférií a bežne sa používajú na tlač textu a fotografií. Prvá mechanická tlačiareň bola vynájdená spoločnosťou Charles Babbage v roku 1822. Tlačiareň Babbage používala kovové tyče s vytlačenými znakmi na každej tyči na tlačenie textu na kotúčoch papiera, ktoré boli privádzané zariadením. Zatiaľ čo sa atramentové tlačiarne začali rozvíjať koncom 50. rokov, až do konca 60. rokov nebolo možné reprodukovať prijateľné digitálne obrazy. Tieto lepšie atramentové tlačiarne boli vyvinuté viacerými spoločnosťami vrátane spoločností Canon, Epson a Hewlett-Packard. Patria v dnešnej dobe medzi cenovo najprístupnejšie a najpoužívanejšie tlačiarne. Na začiatku 70. rokov vynašiel Gary Starkweather laserovú tlačiareň pri práci v spoločnosti Xerox. Modifikoval kopírku Xerox 7000 na laserovú tlačiareň tým, že na papier tlačil elektronické dáta pomocou výstupu laseru. Avšak až v roku 1984 spoločnosť Hewlett-Packard predstavila HP LaserJet, čim sa laserové tlačiarne stali všeobecne dostupnejšími a viac rozšírenými. Nasledujúci rok predstavila spoločnosť Apple LaserWriter, ktorá zaviedla technológiu PostScript na trhu tlačiarní.

Hardvér

Počítačový hardvér je zbierka fyzických častí počítačového systému. Zahŕňa to skrinku počítača, monitor, klávesnicu a myš. Okrem toho sem patria aj všetky časti vo vnútri počítačovej skrinky, ako je napríklad jednotka pevného disku, základná doska, grafická karta a mnoho ďalších. Počítačový hardvér je to, čoho sa môžete fyzicky dotýkať. Počítačový systém pozostáva z dvoch hlavných prvkov: hardvéru a softvéru. Počítačový hardvér je zbierka všetkých častí, ktorých sa môžete fyzicky dotýkať. Počítačový softvér na druhej strane nie je niečo, čoho sa môžete dotknúť. Softvér je súbor pokynov pre počítač, ktorý vykonáva špecifické operácie. Potrebujete hardvér aj softvér, aby počítačový systém fungoval správne. Niektoré hardvérové ​​komponenty sú ľahko rozpoznateľné, ako napríklad skrinka počítača, klávesnica a monitor. Existuje však veľa rôznych typov hardvérových komponentov. V tomto článku sa naučíte rozpoznať rôzne komponenty a to, čo robia. Predtým, než sa pozrieme na jednotlivé komponenty, je užitočné rozlíšiť dva rôzne typy počítačov: stolové počítače a prenosné počítače. Stolový počítač sa skladá zo skrinky počítača a samostatného monitora, klávesnice a myši. Ako naznačuje názov, tento typ počítača je zvyčajne umiestnený na stole a nie je veľmi prenosný. Prenosný počítač má rovnaké vnútorné komponenty, ale je integrovaný do jednej prenosnej jednotky. Je oveľa kompaktnejší a je ľahké ho zobrať kamkoľvek zo sebou bez toho, aby bol ťažký alebo zaberal veľa miesta. Zatiaľ čo tieto dva typy počítačov vyzerajú úplne inak, majú rovnaké všeobecné hardvérové ​​komponenty. Začnime s prípadom stolového počítača. Ide o kovovú skrinku, ktorá obsahuje mnoho ďalších hardvérových komponentov. Dodáva sa v rôznych tvaroch a veľkostiach, ale typický vežový model má výšku 15-25 palcov. Chcete vedieť, čo je vo vnútri? Dobre, choď po skrutkovač a otvorme to. Vážne, ak sa naozaj zaujímate alebo vyznáte do počítačov, najlepší spôsob, ako sa naučiť o nich viac, je skutočne získať praktické vedomosti. Na prvý pohľad určite uvidíte základné súčasti ako sú pevné disky, rôzne mechaniky, grafickú kartu, základnú dosku, na ktorej sú umiestnené ďalšie menšie komponenty. Je ťažké detailne rozpoznať jednotlivé komponenty, najmä so všetkými pripojovacími káblami, ktoré cez nich prechádzajú. Na základnej doske napríklad nájdeme procesor alebo batériu. Taktiež sa tu nachádzajú diely operačnej pamäte a chladiaca jednotka. Skrinka počítača obsahuje napájaciu jednotku na konverziu elektrickej energie zo zástrčky na jednosmerný prúd pre ostatné komponenty. Najdôležitejšou súčasťou je základná doska, plastová platňa, na ktorej sú namontované viaceré základné súčasti, ktoré sme si niektoré už spomenuli. Obsahuje množstvo slotov, pomocou ktorých možno rozšíriť pamäť alebo pripojiť ďalšie dosky, ako sú grafická, zvuková alebo pamäťová karta. Vnútorná jednotka pevného disku slúži ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie pre dátové súbory a softvérové ​​aplikácie. Optická jednotka umožňuje čítať a zapisovať disky CD a DVD. Ostatné hardvérové ​​súčasti, ktoré sa zvyčajne nachádzajú vo vnútri počítača tvorí ventilátor, rôzne káble a prípadne vodné chladenie. Počítačový systém tiež potrebuje vstupné zariadenia, ako napríklad klávesnicu a myš. Tieto sa tiež pokladajú za hardvér a sú dostupné v rôznych variantoch, ako sú napríklad bezdrôtové klávesnice alebo myšky pre hráčov počítačových hier, ktoré obsahujú špeciálne bočné tlačidla. Na interakciu s používateľom potrebuje počítačový systém tiež zobrazovacie zariadenie, napríklad monitor alebo televízor.

Čo je to IT?

IT je skratka pre informačné technológie a vyslovuje sa ako dve samostatné písmená. IT je široká oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými aspektmi riadenia a spracúvania informácií, najmä v rámci veľkej organizácie alebo spoločnosti. Informačné technológie sa vo všeobecnosti nepoužívajú s ohľadom na osobné alebo domáce výpočty a vytváranie sietí. IT je viac ako počítač a sieť. Zatiaľ čo IT sa často používa na popis počítačov a počítačových sietí, v skutočnosti zahŕňa všetky vrstvy všetkých systémov v rámci organizácie – od fyzického hardvéru až po operačné systémy, aplikácie, databázy, úložné zariadenia, servery a ďalšie. Telekomunikačné technológie vrátane internetových a firemných telefónov sú súčasťou IT sitio web de méxico infraštruktúry organizácie. Vzhľadom na to, že počítačové systémy sú kľúčové pre riadenie informácií, počítačové oddelenia v spoločnostiach a univerzitách sa často nazývajú oddelenia IT. Už ste sa niekedy pozreli na vašu obľúbenú webovú stránku a premýšľali ste nad tým, ako bola vytvorená? Pozerali ste sa na to, ako fungovali gombíky, keď ste na nich klikli, alebo na nejakú inú časť a mysleli si: “Kiež by som to mohol vytvoriť aj ja”? Zatiaľ čo dizajn webových stránok je spôsob, akým webové stránky vyzerajú, vývoj na front ende je to, ako sa tento dizajn skutočne realizuje na webe. Vývojári na fronte používajú HTML, CSS a JavaScript na kódovanie webových stránok a návrhov webových aplikácií, ktoré vytvorili web dizajnéri. Kód, ktorý píšu, prebieha vo vnútri prehliadača používateľa (na rozdiel od vývojára na pozadí, ktorého kód beží na webovom serveri). Premýšľajte o tom trochu takto: vývojár frontu je ako inžinier, ktorý navrhuje a vytvára systémy, ktoré tvoria mestskú infraštruktúru (elektrina, voda a kanalizácia, atď.), Zatiaľ čo developer vo fronte je ten, ktorý prechádza ulicami a uisťuje sa, že všetko je správne spojené, aby ľudia mohli žiť svoj život. Tiež majú na starosti zabezpečenie toho, aby na tam neboli žiadne chyby, a tiež aby sa zabezpečili, že dizajn sa objavuje, tak ako má, na rôznych platformách a prehliadačoch. HTML a CSS sú najzakladanejšie stavebné bloky kódovania webu. Bez týchto dvoch vecí nemôžete vytvoriť dizajn webových stránok a všetko, čo vytvoríte, je neformátovaný prostý text na obrazovke. Nemôžete ani pridať obrázky na stránku bez HTML! A prečo toto vôbec spomíname? S IT je nesporne spojené aj množstvo rôznych pracovných pozícií a príležitosti. Než začnete pracovať na ľubovoľnej kariére vývoja webových stránok, musíte ovládať kódovanie pomocou kódu HTML a CSS. Dobrou správou je, že získanie spoľahlivých pracovných poznatkov o každom z nich sa dá stihnúť len za pár týždňov. Okrem web dizajnérov v IT pracujú aj vývojári, ktorí pracujú s kódom a denne iba programujú. JavaScript Vám umožňuje pridať na Vaše webové stránky viac funkcií. Dokonca môžete vytvoriť veľa základných webových aplikácií pomocou HTML, CSS a JavaScript. Na najzakladanejšej úrovni vám JS umožňuje pridávať na Vaše webové stránky množstvo interaktívnych prvkov. Použite ho na vytváranie vecí, ako sú mapy, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase, interaktívne filmy a online hry. Je to aj najpopulárnejší programovací jazyk na svete, takže bez mcredit.mx ohľadu na Vaše kariérne plány ako developer, je to veľmi cenná vec, ktorú sa naučíte.

História Apple

História obľúbeného startupu je taká malá technická rozprávka o jednej garáži, troch priateľoch a skromných začiatkoch. Ale začnime teda od samého začiatku. Dvaja ľudia menom Steve – Jobs a Wozniak – sú zakladateľmi spoločnosti Apple, ale ak by nebolo ich priateľa Ronalda Wayneho, dnes by vôbec nemuseli byť iPhone, iPad alebo iMac. Jobs a Wozniak spojili svoje sily billige lånemuligheder, spočiatku prichádzali s žartami, ale neskôr začali vyvíjať a zostrojovať aj užitočné predmety a produkty. Títo dvaja priatelia tiež využívali svoje technologické know-how na vybudovanie “modrých boxov”, ktoré umožnili bezplatné telefonovanie na diaľku. Jobs a Wozniak pracovali spoločne na arkádovej hre Atari Breakout, zatiaľ čo Jobs pracoval v spoločnosti Atari a Wozniak pracoval na HP – Jobs požiadal Wozniaka, aby mu pomohol znížiť počet potrebných logických čipov. Z tejto práce sa podarilo získať dobrý bonus za hru Breakout, z ktorej predaja mal Wozniak malú čiastku. Dvaja Stevesovia sa spolu zúčastnili počítačového klubu Homebrew. Bola to skupina počítačových fanúšikov, ktorá sa schádzala v Kalifornskom Menlo Parku od roku 1975. Wozniak videl prvý MITS Altair – ktorý dnes vyzerá ako niečo väčšia krabica svetiel a dosiek s obvodmi – a bol inšpirovaný prístupom MITS “DIY”, teda postav si to sám. Altair totiž prišiel s nápadom, ako pre ostatných z nás urobiť niečo, čo nám zjednoduší život. Táto filozofia naďalej žiari v dnešných produktoch spoločnosti Apple. Tak neskôr Wozniak vyrobil prvý počítač s klávesnicou podobnou písacím strojom a schopnosťou pripojiť sa k bežnej televízii, ktorá mu slúžila ako obrazovka. Neskôr ho pokrstil Apple I, a bol to archetyp každého moderného počítača, ale Wozniak sa nepokúšal zmeniť svet s tým, čo produkoval – chcel len ukázať, ako veľa sa mu podarilo urobiť s tak málo zdrojov. V roku 2006 Wozniak vysvetlil, že keď postavil tento Apple I a povedal, že počítač by mal vyzerať ako písací stroj – mal by mať klávesnicu – a výstupným zariadením bol televízor, nechcel skutočne ukázať svetu kvik-lån sms, že tu je smer, ktorým by mal ísť. Chcel sa skutočne len ukázať ľuďom okolo seba, pochváliť sa, aký je šikovný, dostať uznanie za to, že navrhol veľmi lacný počítač. V práci videli Wozniakov počítač, rozpoznali jeho brilantnosť a dokonca aj jeho žena predala svoj mikrobus VW, aby pomohla financovať jeho produkciu. Neskôr spoločne s Ronaldom Waynem založili 1. apríla 1976 spoločnosť Apple Computer Inc. Prečo bola spoločnosť Apple pomenovaná Apple? V rozprave s časopisom Byte v decembri 1984 Wozniak pripisoval nápad Jobsovi. Z času na čas pracoval v sade v Oregone, a myslel si preto, že práve z toho, že v sade sú jablká dostal tento nápad. Obaja sa snažili prísť s lepšími menami, ale ani jeden z nich nemohol po Apple vymyslieť nič lepšie. Zrejme si mysleli, že meno znie zábavne, temperamentne a nie zastrašujúco. Názov tiež pravdepodobne profitoval tým, že začínal na A, čo znamenalo, že bol bližšie k prednej časti akýchkoľvek zoznamov produktov. Existujú aj iné teórie o význame za názvom Apple. Existuje teória, že bol inšpirovaný Newtonom, keď mu jablko spadlo zo stromu na hlavu. Je podporovaná skutočnosťou, že pôvodné logo Apple bolo pomerne zložitou ilustráciou Newtona.